Hornád pretrhol hrádzu pri Košiciach. Najväčšie škody spôsobil poľnohospodárom

KošiceSpravodajstvo

Jej oprava je neistá.

Stará hrádza medzi obcami Gyňov a Trstené pri Hornáde v okrese Košice-okolie nevydržala nápor Hornádu a pretrhla sa. Napriek tomu by voda nemala ohroziť obyvateľov a ich domy. Vzhľadom na to, že zaplavila polia, najväčšie škody spôsobila poľnohospodárom.

„Je to veľmi stará hrádza, voláme ju zajačia – je nízka. Od obce je to vzdialené asi dva až dva a pol kilometra. Najväčšiu škodu budú mať poľnohospodári, majú tam kukuricu a tá je celá pod vodou,“ uviedla starostka obce Gyňov Denisa Vargová.

Hrádza sa pretrhla aj pri povodniach v roku 2010. Vodohospodári ju následne opravili. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák tvrdí, že hrádza už neplnila svoj účel, ktorým pôvodne bola ochrana obrábaných polí:

„Je tam aj ďalšia – vyššia hrádza. Táto preto nemala význam. Je to inundačné územie a plodiny sa tam pestovali s týmto vedomím. Od roku 2010 je tam ale asi najviac vody.“

Pri intenzívnych zrážkach v tejto lokalite často dochádza k zaplaveniu polí, či už z dôvodu vyliatia sa Hornádu, alebo stekania vody z okolitých obcí či podložia, cez ktoré presakuje podzemná voda. Oprava hrádze je neistá, keďže v súčasnosti neplnila svoju úlohu.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre