Hostinec U zeleného stromu

KošiceHistoricKE

Tento v minulosti známy a obľúbený košický hostinec bol situovaný na Dolnom predmestí Košíc pri krajinskej ceste vedúcej do niekdajšieho hlavného mesta krajiny Budína. Ležal približne oproti špitálu (dnes Kostol Svätého Ducha) a za ním v smere cesty bol Mestský cintorín sv. Jána Nepomuckého.

Foto
Hostinec U zeleného stromu (Gasthaus zum grünen Baum) na Chunertovom pláne mesta z roku 1807  / VSM

Najstaršia zmienka o jeho existencii pochádza z roku 1731, kedy sa na tomto mieste popri hostinci spomína aj výsek mäsa. Jeho vlastníkom bolo mesto, ktoré ho poskytovalo záujemcom do prenájmu. Išlo o pomerne veľký objekt, ako možno vidieť aj na obrázku. Od počiatku slúžil ako ubytovací hostinec predovšetkým pre pocestných, keďže pri hostinci boli aj stajne. S obľubou ho využívali furmani nielen z Uhorska, ale aj Poľska.

Foto
Hostinec U zeleného stromu na mape z roku 1853. Objekt je znázornený červenou farbou. Po ľavej strane vidíme starý košický cintorín (Friedhof) sv. Jána Nepomuckého. Hostinec sa nachádzal oproti Kostolu Svätého Ducha, ktorý stojí dodnes. Vedľa kostola fungoval sirotinec – Armen hause a meštiansky špitál – Bürger spital. Južnejšie (naľavo) bol v tom čase mestský majer (Stadtsiche Maier-Hof) / VSM

Objekt prešiel viacerými rekonštrukciami. Ako uvádza denná tlač, hostia mali v rokoch 1845 – 1846 k dispozícii bričku s dvoma koňmi a v zimných mesiacoch tiež sane za dobré ceny. Pri hostinci v letnom období fungovala letná záhrada, podávali sa kvalitné vína, dobré pivo a „klasické“ jedlá. V roku 1861, za nájmu hostinskej Márie Horváthovej, tu pečené kurča stálo 15 grajciarov a dobré stolové víno 28 grajciarov. Pri tanečných zábavách, ktoré sa tu usporadúvali, často hrali miestne cigánske kapely.

Výhodná poloha hostinca a jeho obľúbenosť u domácich a cezpoľných však prinášala aj tienisté stránky. Dolné predmestie a predovšetkým hostinec samotný boli v tých časoch miestom zgrupovania sa rôznych pochybných existencií a živlov. Mestská rada už od 18. storočia vysielala do týchto končín posilnené policajné hliadky, no rozvoju kriminality sa jej nedarilo zabrániť. V hostinci a blízko neho bujnela prostitúcia, drobné krádeže a výtržnosti, občas sa tam dokonca aj strieľalo. Jednému poľskému šľachticovi, ktorý tam nocoval, ukradli pištoľ.

Foto
Schematický náčrt budov Parného mlyna bratov Ungárovcov pod č. 67 ležiaceho na mieste hostinca U zeleného stromu na pláne mesta z roku 1896  / HistoricKE

Hostincu sa nevyhýbali ani katastrofické udalosti. V máji 1860 ho sčasti poškodil požiar, ktorý v ňom vypukol a ktorý zničil v krátkom čase šesť až osem domov v okolí. Táto udalosť bola zrejme začiatkom konca tejto pohostinskej lokality. V nasledujúcich rokoch podnik často striedal nájomcov a postupne upadal. Azda posledná zmienka o ňom pochádza z januára roku 1869, kedy sa v dennej tlači objavila ponuka na jeho prenájom, až napokon ustúpil novej zástavbe. V tom istom roku už na mieste bývalého hostinca a v priľahlom okolí postavili liehovar a parný mlyn bratov Ungárovcov.

 

PhDr. Richard Papáč

 

 

Komentáre