Biomasaker 2: Ministerstvo skúša, či sa znovu všetci neposkladáme na ničenie lesov

SlovenskoZaujímavosti

Desať rokov (2009-2018) sa v biomasových elektrárňach na Slovensku spaľovalo prevažne kvalitné drevo z našich lesov a chránených území. Platili to všetci obyvatelia vo svojich účtoch za elektrinu. V roku 2018 sa to podarilo zastaviť. Prečo nám teraz hrozí Biomasaker číslo 2?

Foto
Hrozí Slovensku Biomasaker číslo 2? Tesne pred Vianocami predložilo ministerstvo hospodárstva návrh zákona, ktorý má opätovne umožniť dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov / LZ VLK

„Prvotný motív sú ako vždy a všade peniaze. A najľahšie sa podniká za cudzie peniaze a za dotácie. Mafia si v roku 2009 najprv pripravila s politikmi a s naivnými zelenými zmenu zákona a postavila veľké závody na spaľovanie biomasy z našich chránených lesov," hovorí šéf Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraj Lukáč.

„Desať rokov sa v biomasových elektrárňach na Slovensku spaľovalo zdravé drevo z našich lesov a platili to všetci obyvatelia Slovenska vo svojich účtoch za elektrinu. V roku 2018 sa nám to podarilo zastaviť. Teraz nám hrozí Biomasaker  číslo 2," dodáva.

Tesne pred Vianocami totiž predložilo ministerstvo hospodárstva návrh zákona, ktorý má opätovne umožniť dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov, brehových porastov, remízok, či vetrolamov. V prípade, že prejde, bude každý občan Slovenska opäť platiť ničenie našej prírody.

 

Foto
Podľa Lukáča ide pri návrhu ministerstva o jasný zámer lobistov v štýle - vyskúšame a uvidíme. Ich hlavný argument je, že sa musíme prispôsobiť širokému výkladu pojmu drevnej biomasy podľa Európskej únie / LZ VLK

„Dotácie za spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie totiž nepochádzajú z Európskej únie, ani od vlády, ale z vašich účtov za elektrinu," vysvetľuje Juraj Lukáč.

V decembri 2018 schválil parlament zmenu definície biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Drevná biomasa je v súčasnosti považovaná za obnoviteľný zdroj iba v prípade, že sa jedná o odpad z drevospracujúceho priemyslu alebo pochádza zo špeciálnych, na takéto účely pestovaných, energetických porastov. Predložený návrh z decembra 2021 podľa VLKa vracia podmienky do stavu pred rokom 2018 a ešte viac ich zhoršuje.

„Tento postup Ministerstva hospodárstva SR je o nepochopiteľný aj z dôvodu, že čelní predstavitelia tejto inštitúcie boli medzi predkladateľmi spomínanej zmeny zákona v roku 2018," tvrdia ochranári zo združenia. 

Foto
Vďaka sofistikovane pripravenému biomasovému podvodu zmizlo zo Slovenska za desať rokov prevádzky súkromných biomasových elektrární 700 kilometrov štvorcových lesov. Na fotografii zásoby dreva vyťažené z okolitých lesov na dvore biomasovej elektrárne Bioenergy Bardejov (dnes TeHo Bardejov)) / Košice Online

K návrhu podali lesoochranári hromadnú pripomienku. Chcú aby zostala zachovaná definícia drevnej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie iba ako odpadu z drevospracujúceho priemyslu alebo na takéto účely pestovaných, energetických porastov.  Táto definícia je v návrhu zákona podľa nich kľúčová.

Proti návrhu ministerstva sa ostro ohradili aj europoslanci Michal Wiezik a Martin Hojsík. „Spoločne odmietame tieto snahy o opätovné spustenie slovenského biomasakru a vyzývame ministrov Richarda Sulíka a Jána Budaja, aby ho zastavili," informujú europoslanci na sociálnych sieťach.   

Ministerstvo oponuje aj neoponuje. Najprv tvrdí, že iba sleduje dodržiavanie aktuálne prijatej európskej legislatívy, potom súhlasí a dáva za pravdu lesoochranárom.  

Foto
Biomasová elektráreň v Bardejove patrí k jedným z najväčších poberateľov dotácií na výrobu elektrickej energie. Štátu predáva dotovanú elektrinu, mestskej spoločnosti Bardterm zasa odpadové teplo  / Košice Online

„Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie je transpozíciou zimného energetického balíčka EÚ. Vychádza z eurosmernice, ktorá definuje kritériá udržateľnosti pre všetky členské krajiny. Problematika využívania dreva na energetické účely sa zavádza spôsobom, ktorý naopak vylučuje možnosť opakovania biomasakru, pričom samotné kritéria budú súčasťou vyhlášok Ministerstva životného prostredia a v ich plnej kompetencii. Aktuálne ministerstvo hospodárstva vyhodnocuje pripomienky predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vrátane hromadnej pripomienky Lesoochranárskeho združenia VLK," reaguje tlačový odbor rezortu hospodárstva.

„Ministerstvo hospodárstva komunikuje aj so zástupcami združenia a som presvedčený, že v rámci rozporového konania sa nám podarí nájsť spôsob, akým sa nám už dnes navrhnuté riešenie zamedzujúce akejkoľvek forme biomasakru v našich lesoch podarí ešte lepšie zadefinovať,“ dodáva jedným dychom štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Pripomína, že práve strana SaS ešte v opozícií podporovala boj s biomasakrom a aj naďalej podporuje ochranu lesov. „Nikdy nedovolíme, aby sa na rúbanie slovenských lesov museli skladať ľudia v účtoch za elektrinu,“ hovorí Galek.

Ak sa vám zdá stanovisko ministerstva schizofrenické, je to v poriadku. Presne také je. V tomto prípade dvojnásobne platí legendárna veta českého básnika a speváka Karla Kryla: Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú.   

Foto
Desať rokov sa v biomasových elektrárňach spaľovala aj zdravá a kvalitná guľatina zo slovenských lesov. Umožnila to štedrá štátna dotácia na spaľovanie biomasy (drevnej štiepky) ako alternatívneho zdroja energie. Dotácia pochádzala od miliónov slovenských domácností a bola šikovne ukrytá v pravidelnom mesačnom poplatku za elektrinu / Košice Online

Podľa Lukáča ide pri návrhu ministerstva o jasný zámer lobistov v štýle - vyskúšame a uvidíme. Ich hlavný argument je, že sa musíme prispôsobiť širokému výkladu pojmu drevná biomasa podľa Európskej únie. „Súčasná definícia v slovenskom zákone pritom vôbec neodporuje tej európskej. Zabraňuje však spaľovaniu zdravého a kvalitného dreva z lesov a chránených území. A za to nás Európska únia môže jedine pochváliť," hovorí Lukáč.

„Myslím si, že úlohou ministerstva nie je tento zákon meniť, ale začať poriadne kontrolovať jeho dodržiavanie. Momentálne je to nastavené tak, že pôvod spaľovanej drevnej štiepky v biomasových elektrárňach je veľmi ľahko kontrolovateľný. Musí byť jasné, kde bolo drevo vyrúbané a z akého porastu pochádza."

„Naopak, Slovensko malo teraz jedinečnú šancu prísť do Európskej únie s návrhom nášho zákona s prísnou definíciou drevnej biomasy. Ukázať, ako dobre sme to vymysleli a že vieme odkontrolovať podvody so spaľovaním kvalitného dreva. A cez Európsku úniu presadiť podobnú legislatívu aj v iných krajinách," dodáva Lukáč.  

Foto
21. decembra 2021 odovzdali lesoochranári hromadnú pripomienku k pokusu obnoviť spaľovanie stromov zo slovenských lesov v biomasových elektrárňach / LZ VLK

Celý biznis s alternatívnymi zdrojmi energie, či už ide o biomasu, fotovoltaiku alebo elektromobily, je podľa ochranárov zo združenia politicky postavený na dotáciách pre zelené technológie. „Nejde o to zakázať lokálne kúrenie drevom. Aj ja doma kúrim drevom, ale mne ho nikto nezaplatí. No malo by to byť ekonomické a ekologické. To znamená nedotovať ho a neprevážať drevo na veľké vzdialenosti." 

„Platí pravidlo, že najväčší pozor si  na predkladanie zákonov musia dávať ľudia a organizácie pred Vianocami a medzi sviatkami. Vtedy si už obvykle veľmi nikto nič nevšíma. Druhá strana o tom samozrejme veľmi dobre vie. A práve toto je super dôležitá novela, ktorá by mala všetkých environmentalistov okamžite zodvihnúť zo stoličiek," hovorí Lukáč.     

Foto
Slovenské lesy horia v peci biomasovej elektrárne v Bardejove / Košice Online

BIOMASAKER 1: GENÉZA DOTAČNÉHO PODVODU S BIOMASOU V ROKOCH 2009 - 2018


19. júna 2009 schváli parlament zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (zákon o dotáciách na spaľovanie biomasy).

Do splátky za elektrickú energiu sa zahrnie aj položka, ktorá dotuje spaľovanie biomasy, na Slovensku vznikne niekoľko súkromných spaľovní drevnej štiepky - biomasových elektrární alebo kogeneračných jednotiek, vyrábajúcich elektrinu a teplo.

Zákon nedefinuje zdroje biomasy z ktorých sa má vyrábať drevná štiepka na spaľovanie, biomasové elektrárne začnú masívne vykupovať kvalitný a zdravú guľatinu za ktorú vďaka dotácii platia až 70 eur za kubík.

V rokoch 2009 až 2019 prúdi do najväčších biomasových elektrární v Bardejove a Topoľčanoch 15 kamiónov v slovenských lesoch vyťaženého dreva denne.

Okrem elektriny ktorú súkromné biomasové spaľovne predajú štátu, zarábajú aj na odpade z tejto výroby - teple, za trhovú cenu ho predajú tisíckam domácností v Bardejove a Topolčanoch za lojálnej spolupráce s miestnymi primátormi.

Dotáciou 70 eur na jednu megawathodinu (MWh, ročne ich napríklad Bardejovská biomasová elektráreň vyrobí 60-tisíc), ukrytou v účte za elektrinu, štát pokryje všetky náklady biomasových elektrární na nákup dreva a drevnej štiepky.

Ročný čistý zisk z predaja elektrickej energie a tepla Bardejovskej biomasovej elektrárne  je viac cca. 8-miliónov eur. Za desať rokov tak súkromná firma dotovaná z vreciek daňových poplatníkov zarobí viac ako 80-miliónov eur.

Ešte v roku 2017 existuje na Slovensku 34 spoločností, ktorým štát dotuje výrobu elektriny z biomasy celkovou sumou 68-miliónov eur. V roku 2018 sa dotačná suma navýši na 71-miliónov eur.

Osem z nich patrí pod Východoslovenskú distribučnú a.s., ich celková dotácia na výrobu elektriny je viac ako 22-miliónov eur (2017) respektíve 24-miliónov eur (2018), najviac na východe, takmer 7-miliónov eur, dostáva v tom čase práve biomasová elektráreň Bioenergy Bardejov (dnes TeHo Bardejov s.r.o.).

V decembri 2018 sa ochranárom z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK podarí situáciu zvrátiť, v štyri roky trvajúcej kampani Biomasaker vyzbierajú  38-tisíc podpisov pod petíciou za zákaz dotácií na spaľovanie kvalitného dreva, parlament následne schváli novelu zákona, ktorá dotácie zakáže.

Od januára 2019 zruší novela definíciu dreva ako obnoviteľného zdroja energie a štátne dotácie na jeho spaľovanie v biomasových zariadeniach, spaľovať sa môže iba drevo pochádzajúce z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu, znamená to, že v peciach biomasových spaľovní sa už nemôže spaľovať zdravá a kvalitná guľatina.

Lesoochranárske zoskupenie VLK tvrdí, že vďaka tomuto sofistikovane pripravenému biomasovému podvodu zmizlo zo Slovenska za desať rokov prevádzky súkromných biomasových elektrární 700 kilometrov štvorcových lesov.


 

Komentáre