Hrôzy komunizmu pripomína výstava v bývalej väznici ŠtB

KošiceSpravodajstvo

Jej existencia však siaha ďalej do histórie.

Vlani bola v metropole východu otvorená expozícia, ktorá približuje bývalú krajskú väznicu Štátnej bezpečnosti a pripomínať má hrôzy minulého režimu.

„Väznice na výkon trestu sú niečo iné – to už keď je človek odsúdený, ide na výkon trestu. Toto však bola iba vyšetrovacia väznica. A v tých 50. rokoch to naozaj bolo tak, že toho človeka tĺkli tak, že im podpísal akýkoľvek protokol, aby ho viac nemlátili a netrýznili. Je to teda budova, ktorá už dnes nepripomína – alebo málo pripomína to, čo sa tam dialo,“ uviedol riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric.

Súčasťou výstavy je väzenská cela, informačné panely, ale aj 3D model väznice. Podľa záznamov tu v povojnových rokoch bolo väznených takmer 5000 ľudí. Jej existencia však siaha aj ďalej do minulosti.

„Bola to väznica aj od roku 1878, keď tu bola ešte Rakúsko-Uhorská sedria – súdny palác, súdny komplex. Tá budova Hlavná – Pribinova bola tá súdna časť a takisto Pribinova – Mojmírova. To znamená, že celý ten komplex – a to bolo vlastne na okraji mesta ešte v tom období – bol vytvorený za týmto účelom. Ale my sa špeciálne zaoberáme len obdobím od 48 – 89,“ doplnil Hric.

Foto
Súčasťou výstavy je väzenská cela / facebook.com/muzeumobetikomunizmu

Výstava sa nachádza v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice.

„Nám bolo od začiatku jasné, že túto myšlienku musíme podporiť, pretože ide o jedinečné informácie, jedinečnú zbierku fotografií, ktoré je dôležité prezentovať verejnosti a snáď ako dôvody prečo ani nemusím uvádzať. Výstava je, myslím, dostatočne faktograficky obsažná, jej súčasťou je aj väzenská cela, ktorá zostala v tom stave, ako fungovala do revolúcie, priblížila riaditeľka knižnice Darina Kožuchová.

Budova nie je aktuálne verejnosti voľne prístupná, pretože sú v nej uzavreté depozitáre knižničného fondu a odborné pracoviská. Prehliadka výstavy je však možná po prihlásení sa cez webovú stránku Múzea obetí komunizmu.

Komentáre