Humenné opäť hľadá EKOhrdinov

VýchodZaujímavosti

Tento koncept funguje štvrtý rok.

Mnohé samosprávy sa pustili do jarného upratovania a obyvateľov sa snažia motivovať k rovnakému kroku rôznymi spôsobmi. Humennému sa osvedčil koncept EKOhrdinov, ktorý funguje štvrtý rok. Marián Škuba z tamojšieho mestského úradu pre Rádio Košice uviedol, že ide o súčasť konceptu s názvom Každé vrece sa ráta:

„Tlačový referát Mestského úradu v rámci výzvy Každé vrece sa ráta oslovuje verejnosť, deti alebo dospelých, jednotlivcov či kolektívy, aby neboli k životnému prostrediu ľahostajní a aj fotograficky zdokumentovali svoju pomoc prírode. Niekoľko fotografií na adresu tlacove@humenne.sk už bolo zaslaných.“

Foto
Humennému sa osvedčil koncept EKOhrdinov / facebook.com/mestohumennemsu

Mesto následne vyhlási EKOhrdinov. Samotní pracovníci mestského úradu pomáhali pri čistení Sídliska pod Sokolejom. Škuba priblížil, že práve tam sa nachádza čierna skládka neďaleko lesa:

Spoločne ani nie za hodinku zaplnili 20 vriec zväčša plastovým odpadom, šatstvom rôzneho druhu, fľašami. Lesík však bol odľahčený aj od gaučovej sedacej súpravy, dielov automobilovej karosérie, televízora, častí nábytku alebo počítačových sústav. Súčasťou environmentálnej pomoci bolo nielen vyčistenie lokality, ale následne hneď aj odvoz vyzbieraného odpadu. Spolupráca s Technickými službami mesta bola bezproblémová. Predbežný termín ďalšej EKOsoboty je naplánovaný na jeseň.“

Fotogalériu EKOhrdinov zverejní mesto na svojich stránkach.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre