Humenský kaštieľ má vďaka rekonštrukcii exteriéru opäť podobu z obdobia poslednej andrássyovskej prestavby

VýchodSpravodajstvo

Projekt bol vyčíslený na približne 6,5 milióna eur.

Renesančný kaštieľ v Humennom sa za uplynulých 15 rokov komplexne zrekonštruoval. Exteriér tejto národnej kultúrnej pamiatky opäť nadobudol podobu z obdobia poslednej andrássyovskej prestavby. Projekt za približne 6,5 milióna eur bol založený na reštaurátorských princípoch, pričom sa realizoval po etapách.

„Objavili sa napríklad na vonkajšej fasáde pekné sgrafitá zo 17. storočia, ktoré sú v tomto regióne unikátne. Objavili sa pôvodné renesančné strieľne, ktoré zostali zachované, kamenné ostenia na západnej fasáde. Na nádvorí sme verejnosti opäť ukázali niky pod okennými arkádami, tie nebolo vidieť, na jednom stĺpe sa objavil prstenec, rozhodlo sa, že to dáme na všetky pri oknách na poschodí,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa Vihorlatského múzea (VM) Ivana Strakošová, ktoré sídli v humenskom kaštieli.

Foto
Renesančný kaštieľ v Humennom sa za uplynulých 15 rokov komplexne zrekonštruoval / TASR

Táto národná kultúrna pamiatka sa naposledy komplexne obnovovala v 60. rokoch 20. storočia. Budova sa tak zachránila pred jej spustnutím. Vzhľadom na to, že sa však nerealizovala spolu s archeologicko-architektonickým prieskumom, mnohé prvky na fasáde zakryla. Prieskumy, ktoré boli súčasťou nedávnej rekonštrukcie, potvrdili aj historický fakt týkajúci sa sporu medzi dvoma sestrami z rodu Zichy, kedy jedna druhej zamurovala vstup do kaplnky.

Zrekonštruované nádvorie kaštieľa sa má premeniť na centrum kultúry, spoločenského diania a cezhraničnej spolupráce. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom VM, Daša Jeleňová spresnila, že obnove prechádzali výskumné práce, zásahy do statiky budovy, modernizácia technickej infraštruktúry a rozsiahle interiérové úpravy.

Prvá fáza projektu trvala od roku 2015 do roku 2016. Vtedy išlo o obnovu vonkajšej fasády, výmenu okien a strechy. Druhá etapa v rokoch 2019 a 2020 zahŕňala rekonštrukciu vnútornej fasády kaštieľa, balkónov na druhom nadzemnom podlaží a arkádových okien. V rokoch 2020 a 2021 sa opravila dlažba na nádvorí a arkádové okná na prvom nadzemnom podlaží.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre