Internáty sú poloprázdne. Vysokoškoláci však zaplatili za ubytovanie

VýchodKoronavírus

Univerzity kvôli pandémii znížili platby do 50 percent.

Vysokoškoláci sa takmer celý zimný semester akademického roka 2021/2021 učili dištančnou formou. Rovnakým spôsobom začnú aj výučbu v letnom semestri. Z tohto dôvodu sú internáty poloprázdne, a to aj napriek tomu, že študenti riadne uhradili platby za ubytovanie.

„Rovnako ako začiatkom pandemickej situácie na jar roku 2020 budú poplatky za ubytovanie študentov univerzity ubytovaným v našich zariadeniach kompenzované. So súkromnými poskytovateľmi ubytovania prebieha rokovanie o spôsoboch kompenzácie,“ uviedol pre Košice Online hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Ako povedal prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer, študentom je umožnené bez sankcií ukončiť ubytovanie v internátoch alebo si ho môžu ponechať a po uvoľnení opatrení ho využívať:

„Ak študent neukončí ubytovanie a nie je mu umožnený pobyt na študentskom domove, platí symbolickú cenu rovnajúcu sa jednej tretine poplatku. Je na študentovi, ktorú alternatívu si zvolí.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Poplatky za internáty boli čiastočne uhradené aj študentom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Vedenie univerzity prijalo rozhodnutie o krátení výšky poplatku za ubytovanie na 50 percent počas celej doby trvania dištančnej formy výučby, teda pri dočasnom opustení internátov.“

Študentské domovy a jedáleň Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sú otvorené a sprístupnené vysokoškolákom, ktorí ich môžu využívať aj v aktuálnej situácii. Samozrejmosťou je dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Hovorkyňa PU Anna Polačková uviedla, že všetci študenti sú riadne ubytovaní a je na ich zvážení, či ostanú doma, alebo na internáte:

„Vedenie univerzity na svojom zasadnutí 26.10. 2020 prijalo opatrenie týkajúce sa zníženia platieb za ubytovanie v Študentských domovoch PU. Upravili sa teda platby za september až január, pričom došlo k zníženiu platieb o 50 percent z pôvodnej sumy, ktoré sa odrátajú z nasledujúcej platby v letnom semestri. Zároveň všetkým študentom, ktorí na základe žiadosti a dokladov deklarujú, že sú sociálnymi prípadmi, bola odpustená platba v plnej výške.“

Komentáre