Invázne rastliny je nutné likvidovať. Sú agresívne a nebezpečné

KošiceSpravodajstvo

A to najmä pre alergikov.

Foto
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) s pôvodom v severnej Amerike je silný peľový alergén / TASR

Vo väčšine mestských častí sa v posledných týždňoch rozšírilo niekoľko druhov inváznych rastlín. Niektoré z nich sú nebezpečné a môžu narušiť pôvodnú vegetáciu. Ako uviedol Robert Gregorek z Botanickej záhrady Košice, sú tu pomerne veľmi agresívne, statné, robusné, životaschopné druhy ako pohánkovec.

„Ten môže dosiahnuť výšku viac ako je výška človeka, a teda je už týmto spôsobom konkurencieschopný, vytláča pôvodnú vegetáciu, a v podstate nemá žiadneho prirodzeného nepriateľa, ktorý by reguloval jeho výskyt,“ dodal.

Pre alergikov je nebezpečná najmä ambrózia, ktorá je vetroprašná a veľmi ľahko sa rozmnožuje. V oblasti Košíc je pomerne často rozšírená, a to najmä z dôvodu zanedbania starostlivosti o zelené plochy. Aby sa predchádzalo rozširovaniu takýchto rastlín, jednotlivé mestské časti vyzývajú k úprave trávnatých porastov, ktoré nespadajú pod jej správu.

„Vzhľadom na skutočnosť, že časť pozemkov je vo vlastníctve iných subjektov pristúpili sme k plošnému oznámeniu všetkých povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky. Výzva sa týka dodržiavania nielen starostlivosti o zeleň, ale aj udržiavania čistoty na pozemkoch. Mestská časť na svojom území eviduje niekoľko pozemkov, ktorých vlastníci respektíve správcovia si svoje povinnosti dlhodobo neplnia,“ uviedla Mestská časť KVP.

Za neodstránenie hrozí pokuta

Cieľom takéhoto postupu mestskej časti je zabezpečiť lepšie a krajšie životné prostredie. Predísť rozširovaniu inváznych rastlín ale nie je jednoduché.

„Vždy je veľmi užitočné rastliny aspoň pokosiť alebo nejakým spôsobom obmedziť ich životný priestor, aby jednoducho nevedeli kvitnúť. V niektorých prípadoch, tam kde sa šíria semenom, je to celkom dobrá cesta. Trošku horšie to bude v prípade pohánkovca, pretože ten sa množí vegetatívnou cestou, veľmi jednoducho z každého kúska podzemka vznikne nová rastlina. Tam je nutné po pokosení použiť klasické agrochemikálie,“ vysvetlil Gregorek.

Zamedzenie rozširovania škodlivých rastlín je ošetrené aj zákonom, ktorý ale mnohí správcovia porušujú. Podľa Gregoreka legislatíva ráta s tým, že je nutná táto eliminácia agresívnych inváznych rastlín a predpokladá sa, že je povinnosťou majiteľa, užívateľa pozemku postaviť sa k tomu chlapsky a likvidovať podobné rastliny.

„Teda aspoň nedovoliť ich šíreniu, pretože naozaj teoreticky je krásne si zaželať ich vyplienenie z krajiny ale zrejme to bude dlhodobý boj a úspechom bude, ak nebude prebiehať nekontrolované šírenie,“ priblížil.

V prípade, že správca pozemku si aj napriek výzvam neplní svoje povinnosti, mestská časť môže na základe platnej legislatívy udeliť pokutu až do výšky takmer 10-tisíc eur.

 

 

Zdroj: RÁDIO KOŠICE

Komentáre