Investori vo Valalikoch predstavili detaily o novom závode Volvo

KošiceSpravodajstvo

Projekt počíta aj s rozvojom dopravnej infraštruktúry či s výstavbou nájomných bytov.

Na Obecnom úrade vo Valalikoch boli dnes oficiálne odovzdané zmluvy o spolupráci týkajúce sa strategickej investície automobilky Volvo. V nich sa mesto Košice zaviazalo zaviesť nové linky MHD, podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie či poskytnúť súčinnosť pri zlepšovaní kvality vzdelávania. Zároveň podnikne kroky na urýchlenú výstavbu nájomných bytov a rezidenčného bývania.

„Začali sme rokovať o možnostiach, čo všetko vieme ponúknuť Košičanom a samotnému Volvu. Pre nás je dôležité, že sme sa rozprávali o tom, ako podporiť kvalitu života, vzdelávanie, dopravu a bývanie v Košiciach. V súčasnosti sa robia viaceré štúdie uskutočniteľnosti. Jednou z nich je aj možnosť predĺženia električky z Barce až do Valalík,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Košický kraj v súvislosti s otvorením nového závodu plánuje rozvoj dopravnej infraštruktúry tak, aby bola zabezpečená dostupnosť do strategického parku. V spolupráci s mestom sa zaviazal zabezpečiť aj vybudovanie cyklotrasy do nového závodu.

„Kraj je pripravený v zmysle územných plánov vybudovať nové cesty III. triedy v okolí strategického parku, vrátane napojenia na železničný uzol Geča a Haniska. Rátame aj s rekonštrukciami existujúcich komunikácií,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Celý park bude pripravený tak, aby mohol prijať ďalších zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré tento región budú rozvíjať v jeho prospech. Pripravujeme celú infraštruktúru a všetky investície tak, aby uľahčili život v tomto regióne, priniesli možnosti, ktoré tu doteraz neboli a urobili región atraktívnym pre prácu aj bývanie,“ uviedol konateľ Industrial Park Valaliky Miloslav Durec.

Starosta Valalík Štefan Petrík si uvedomuje, aké výzvy čakajú nasledujúcich rokoch ich obec:

„Poslanci obecného zastupiteľstva zhruba pred 20 rokmi schválili územný plán pre predmetné územie na to, aby bol využívaný ako priemyselný park. A práve v týchto dňoch sa táto vízia napĺňa. Tešíme sa z toho a veríme, že je to impulzom nielen pre obec Valaliky, ale pre celý región východného Slovenska. Chceme, aby sa kvalita života a bývania v obci príchodom investora neznížila, ale práve naopak zvýšila. Toto územie má svoju hodnotu, čo sa týka napojenia na diaľničnú sieť, v blízkosti je železničná trať, letisko a regionálne sídlo – mesto Košice.“

Komentáre