Jediná výrobňa hostií na Slovensku sa nachádza v Prešove

PrešovZaujímavosti

Jej história siaha do 20. rokov minulého storočia.

Veriaci Zeleným štvrtkom, respektíve Štvrtkom Svätého týždňa vstúpili do Veľkonočného trojdnia. Rímskokatolíci slávili svätú omšu na Pamiatku Pánovej večere, pri ktorej si pripomenuli ustanovenie kňazstva a Eucharistie. Jediná výrobňa hostií na Slovensku sa nachádza v Prešove, pričom má dlhoročnú tradíciu a siaha do 20. rokov minulého storočia:

„Výrobňa hostií bola kedysi ako záhradný domček, ktorý patril ku škole, kde sestry učili a kde mali internát a svoju komunitu. V roku 1922 pri tej škole otvorili aj výrobňu hostií, vtedy maličkú, ktorá vyrábala hostie pre prešovskú farnosť a pre františkánov. V roku 1930 košický biskup oboznámil kňazov, že môžu objednávať hostie práve od sestier s vtedajším názvom Anglické panny a tu vlastne začala história výrobne hostií na Slovensku.

Náš strojový park dýcha históriou. Najstarší stroj, ktoré máme, má vygravírovaný rok výroby 1937. Je to ručný stroj, na ktorom sa pečú kňazské tenké hostie a stále dokážeme na ňom upiecť veľmi kvalitné hostie. Ďalšie ručné stroje na tenké malé hostie sú stále aktívne a vyrobené v rokoch 1950 – 1970. Automat a stroj na pečenie hrubých kňazských hostií sú z 80. a 90. rokov. Najnovší stroj je z roku 2005. Nebol vyrobený v Nemecku ako predchádzajúce stroje, ale vyrobili ho inžinieri vo Východoslovenských strojárňach v Košiciach ako jediný na Slovensku,“ uviedla pre Košice Online vedúca výrobne hostií rehoľná sestra Klarissa.

Foto
Upečené hostie sa ručne triedia / KOŠICE ONLINE

Svoju históriu má aj samotné prijímanie Eucharistie. Klarissa vysvetlila, že zmenu priniesol pápež Pius X.:

„Pred rokom 1900 veriaci pristupovali k svätému prijímaniu len v určené dni v roku alebo na sviatky. Počas pontifikátu Pia X. v roku 1910 vydal dekrét o svätom prijímaní, v ktorom znížil vekovú hranicu prvoprijímajúcich detí na sedem rokov a veriacim odporúčal časté, ba denné sväté prijímanie. Pri procese blahorečenia Pia X. v roku 1951 mu bol udelený titul Pápež Eucharistie a tohto Pápeža Eucharistie sme si aj my vo výrobni zvolili za svojho patróna.

Počas svojho života ako dieťa veľmi túžil prijať Eucharistiu, nešlo to a vtedy povedal slová, v jeho životopise to aj je, že on, keď bude pápežom, tak dovolí deťom pristupovať k svätému prijímaniu. Veková hranica je sedem rokov, v každej krajine je to iné, ale podstata toho je, že dieťa by malo rozoznať chlieb od Eucharistie, aký je rozdiel medzi chlebom, ktorý každodenne jeme a chlebom, ktorý prijímame ako Eucharistiu. To bola aj jeho podmienka, že dieťa by malo rozoznať význam Eucharistie.“

Veriaci na Slovensku majú po novom na výber spôsob prijímania Eucharistie, a to buď na jazyk, alebo na ruku. Táto prax je v zahraniční bežná. Sestra Klarissa skonštatovala, že nevyrábajú bezlepkové hostie, pretože to nedovoľujú predpisy:

„V našej výrobni nevyrábame bezlepkové hostie, lebo to nie je matéria pre Eucharistiu. Podľa kódexu kánonického práva 924, paragrafu 1 a 2 a Inštrukcie Redemptionis Sacramentim, teda Sviatosť vykúpenia, sa Najsvätejšia Eucharistia musí prinášať z chleba a vína, do ktorého treba primiešať trochu vody. Chlieb musí byť čisto pšeničný a nedávno upečený. Z toho vyplýva, že chlieb zhotovený z inej matérie, hoc aj obilnej, do ktorej sa primiešajú iné látky, nie je platnou matériou. Jednoducho povedané, matéria pre Eucharistiu sa vyrába z vody a pšeničnej múky. Hostie, ktoré sa predávajú v našich predajniach, sú s nízkym obsahom lepku.“

Foto
Najstaršie stroje majú desiatky rokov / KOŠICE ONLINE

V metropole Šariša dokážu za mesiac upiecť približne 250-tisíc hostií rôznych druhov a veľkostí, čo potvrdila aj sestra Klarissa:

„Vždy to záležalo od obdobia. Vianoce, Veľká noc, prvé sväté prijímania, to sú obdobia, kedy boli náročné dni, ale boli sme radi, že ľudia chcú prijímať Eucharistiu. Covidové obdobie bolo veľmi náročné aj na prežitie alebo bolo to aj smutné, že nemohol človek pristúpiť k Eucharistii, iba spôsobom duchovného svätého prijímania.

Čo sa týka hrúbky, vyrábame dvojaké hostie, tenké a hrubé. Záleží to od toho, na ktorom stroji sú pečené. Ručné hostie sú tenké, automatové hostie sú hrubšie, podľa toho, ako je stroj nastavený. Malé a veľké, to záleží od toho, či hostiu používa kňaz, alebo veriaci. Potom sú sviatočné hostie, hovoríme im primičné, majú priemer sedem centimetrov. Kedysi sa tieto hostie používali sviatočne, preto im hovoríme aj primičné, že ich používali kňazi pri svojej prvej svätej omši. Teraz si kňazi zvyknú objednávať tieto hostie aj na bežnú nedeľu, nielen na sviatky.“

Kongregácia Jesu okrem pečenia a následného vykrajovania hostií organizuje exkurzie do ich výrobne, pričom eucharistický chlieb podľa sestry Klarissy dodávajú do viacerých farností vrátane východného Slovenska:

„Počas covidovej situácie sme nerobili exkurzie. Chceme to spustiť po Veľkej noci. Zväčša sa nahlasujú kňazi s deťmi, ktoré pristupujú tohto roku k prvému svätému prijímaniu, ale my privítame každého, kto to chce vidieť. Vždy sa treba nahlásiť dopredu, lebo nie každý deň sa dá prijať exkurzia, ale sme otvorené pre kohokoľvek.“

Komentáre