Jedinečná výstava Prvý dotyk so slobodou interaktívne sprostredkúva novembrové udalosti

KošiceZaujímavosti

Jej súčasťou sú aj autentické výroky respondentov a aktérov.

Tridsiate výročie Nežnej revolúcie si pripomína aj Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Pri tejto príležitosti verejnosti sprístupnila výstavu s názvom Prvý dotyk so slobodou. „Cieľom tejto výstavy je upriamiť pozornosť najmä mladej generácie na odkaz Novembra, ale tiež vzbudiť záujem o súčasné dianie, aby mladí ľudia pochopili novembrové udalosti v celom kontexte. Pre mladých ľudí je tiež dôležité, aby si uvedomili, že to, čo dnes považujeme ako samozrejmosť, naše výdobytky demokracie, samozrejmosťou nie sú a treba si tieto výdobytky chrániť,“ uviedla pre Košice Online riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Soňa Jakešová.

Výstava, ktorá potrvá do 20. decembra, obsahuje interaktívne prvky, ktoré návštevníkom umožnia emocionálnejšie uchopiť jej posolstvo. Ako skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, jej cieľovou skupinou je mladá generácia: „Snažíme sa byť aktívni v tom, aby sa myšlienky Novembra ´89 spopularizovali hlavne v tej cieľovej kategórii mladšej generácie, keďže všetci vieme, že je to takpovediac z roka na rok horšie. Veríme, že povedomie a popularizácie tých myšlienok budú lepšie.“

Foto
Výstava Prvý dotyk so slobodou / KOŠICE ONLINE

Na realizácii výstavy sa podieľala aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým študenti Katedry histórie. „UPJŠ sa s hrdosťou a radosťou zapojila do tohto projektu. Máme Katedru histórie s ľuďmi, ktorí pripravili ten projekt predovšetkým  po obsahovej stránke. Výstava je pútavá pre mladého človeka. Je to robené formou komiksu, takou formou, aby mladý človek si to všimol. V dnešnej digitálnej dobe zaujať mladých ľudí je veľmi ťažké,“ povedal prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť UPJŠ Peter Jarčuška.

Súčasťou výstavy sú aj autentické výroky respondentov a aktérov, ktoré boli publikované v dobovej tlači. Tie poskytol Ústav pamäti národa. „ÚPN dodal doteraz neznáme dokumenty týkajúce sa novembrových dní ´89 priamo v Košiciach. Boli to situačné hlásenia o tom, čo sa tu dialo, kto bol aktívny bezprostredne v prvom týždni po 17. novembri. ÚPN prispel aj tým, že zdigitalizoval fotografie a negatívy,“ uviedol Martin Pekár z ÚPN.

Foto
Súčasťou výstavy sú veľkoformátové fotografie / KOŠICE ONLINE

Návštevníci uvidia okrem iného unikátne fotografie z demonštrácií v Košiciach, čo potvrdila aj dizajnérka výstavy Barbora Kopnická: „Návštevníci uvidia fotky Košičanov a sú to ľudia najrôznejších vekových kategórií. Dali sme tam aj fotky malých detí, ktoré to zažili so svojimi rodičmi. Návštevníci by si mali odniesť z toho to, že aj oni môžu byť účastníkmi akýchkoľvek udalostí, ak sa pre to rozhodnú. Nemusia byť iba pozorovatelia. Môžu sa rozhodnúť, že niečo zmenia a to niečo môžu zmeniť každý deň.“

Ako povedala Alžbeta Śnieżko, výstava obsahuje aj interaktívne prvky: „Vytvorili sme koncept výstavy a postupne nám v procese tvorby napádali rôzne inovatívne, interaktívne prvky. Našou úlohou ako historikov bolo vymyslieť, ako skúsenosť s totalitou odovzdať ľuďom tak, aby na základe nej pochopili prítomnosť a sami sa vedeli v súčasnosti rozhodovať na základe tejto skúsenosti.“

Autori výstavy pracovali s množstvom dobového materiálu. Z tohto dôvodu bol potrebný proces výberu toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho. „Proces selekcie bol veľmi aktívny, keďže sme pracovali s množstvom veľmi zaujímavého materiálu, z ktorého má človek problém vybrať to najdôležitejšie. Výstava bola pripravovaná so zreteľom na emócie. Počas celej výstavy návštevníka sprevádza dav na veľkoplošných fotografiách, ktorý prvoplánovo môže vyzerať anonymne, ale vôbec nie je anonymný,“ dodal autor výstavy Mikuláš Jančura.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre