Jedinečné veterinárne centrum v Košiciach zlepší diagnostiku ochorení u malých zvierat

KošiceSpravodajstvo

Ocenia to aj študenti.

V priestoroch Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach vzniklo Veterinárne diagnostické centrum. Ide o špecializované CT a MRI pracovisko, ktoré je zároveň prvým svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Bývalá rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Jana Mojžišová uviedla, že diagnostické centrum ocenia najmä študenti:

„V súčasnosti sa už moderná veterinárna medicína nedá učiť bez moderných zobrazovacích techník. Štandard veterinárnej výučby je už naozaj založený na moderných metódach. Diagnostické centrum nebude slúžiť len pre pacientov. Pre mňa je veľmi dôležité, že predovšetkým bude poskytovať možnosť získania praktických skúseností pre našich študentov.“

UVLF sa dlhodobo snažila získať peniaze z verejných zdrojov, jej žiadosti však boli osem rokov zamietnuté, čo potvrdil aj súčasný rektor Jozef Nagy:

„UVLF v Košiciach je jedinou, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie na Slovensku. Patríme medzi univerzity v Európskej únii, ktoré sú plne akreditované, a to si vyžaduje kvalitu vzdelávania. Otvorenie Veterinárneho diagnostického centra znamená veľký krok vpred z pohľadu kvality vzdelávania, ako aj poskytovania služieb verejnosti. Základným cieľom je, aby študenti mali prístup k týmto prístrojom. Samozrejme, bude sa realizovať aj vedecko-výskumná činnosť.“

Foto
Špecializované pracovisko je prvým svojho druhu / UVLF

Pracovisko vzniklo vďaka spolupráci s investičnou spoločnosťou, ktorá vlastní sieť súkromných veterinárnych kliník VetCare Group.

„Okrem budovania skupiny veterinárnych kliník je našou prioritou taktiež podpora vzdelávania mladých veterinárov, a preto som rád, že sa diagnostické pracovisko bude venovať aj vzdelávaniu študentov veterinárskeho lekárstva, čím prispeje nielen k skvalitneniu poskytovania veterinárnej starostlivosti a diagnostiky v regióne, ale aj k výraznému obohateniu výuky na UVLF v Košiciach,“ povedal generálny partner HardWood Investments Michal Kaszás.

Nové centrum podľa veterinárky Alexandry Trbolovej predstavuje prelom v diagnostike ochorení u malých zvierat:

„Až do dnešného dňa pacienti, ktorí boli indikovaní na tieto špeciálne vyšetrenia, či už CT, alebo MRI, museli byť transportovaní stovky kilometrov či už do Bratislavy, Žiliny, alebo do Maďarska na to, aby sme vedeli niektoré suspektné diagnózy potvrdiť. Od dnešného dňa táto diagnostika a následne operácia bude možná hneď v našej Univerzitnej veterinárnej nemocnici.“

CT a MRI sa využívajú pri diagnostike ochorení kostí, svalov, ale aj hlavy či nádorov zvierat. Vedúca centra Xénia Mihajlovičová zdôraznila, že je to referenčné pracovisko:

„Klient k nám nemôže hocikedy prísť počas otváracích hodín, ale budeme pracovať na referenciu. Veterinárni lekári, ktorí na základe svojich znalostí, vedomostí zistia, že pacient potrebuje CT alebo MRI, nám ich referujú, a to na základe referenčného formulára, ktorý sme pripravili aj pre CT vyšetrenie, aj pre MRI.“

Majitelia zvieracích pacientov po vyšetrení navštívia svojho veterinára, ktorý do 24, najneskôr do 72 hodín dostane posudok od špecialistov.

Komentáre