K demontáži prístreškov MHD na Sídlisku KVP došlo podľa starostu bez povolenia

KošiceSpravodajstvo

V tejto súvislosti bolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo.

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP aktuálne rieši problém s demontážou prístreškov MHD. Tú údajne začala bratislavská reklamná spoločnosť realizovať začiatkom týždňa bez informovania mestskej časti či povolenia cestného správneho orgánu. Starosta Ladislav Lörinc včera preto vo veci zvolal mimoriadne miestne zastupiteľstvo:

„Zo všetkých síl sme sa snažili tomu vyhnúť, ale spoločnosť EuroAWK nebolo ochotná akceptovať naše pripomienky a platno-právnu úpravu. Za štyri rokmi sme sa s nimi nedokázali dohodnúť a uzavrieť dohodu, a to ani napriek tomu, že sme ustúpili z viacerých našich požiadaviek a boli sme ochotní prístrešky MHD aj odkúpiť.“

Foto
Spoločnosť začala s demontážou bez informovania mestskej časti / facebook.com/MESTSKACASTKVP

Sídlisko uzavrelo s reklamnou spoločnosťou zmluvu na osadenie prístreškov a následný prenájom pred viac ako 20 rokmi. 

„Po 20 rokoch sme spoločnosť požiadali, aby nahradila tieto zastaralé prístrešky novými prístreškami, ktoré spĺňajú štandardy estetickosti a bezpečnosti. Spoločnosť najprv súhlasila, potom následne odmietla. Odmietla aj harmonogram prác v priebehu rokov a v podstate od nás požadovala len ďalšiu zmluvu na 20 rokov,“ dodal starosta.

Spoločnosť sa nám do uzávierky ku skutočnosti nestihla vyjadriť. Mestská časť v súčasnosti už rokuje s novým dodávateľom moderných prístreškov. Výmena zahŕňa všetkých 20 sídliskových zastávok MHD.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre