Kalamita v Košiciach poškodila desiatky stromov

KošiceSpravodajstvo

Výrub a orezávanie komplikoval zasnežený a zľadovatený terén.

Nepriaznivé počasie uplynulých dní spôsobilo v metropole východu viacero problémov. Pod ťarchou snehu a ľadu spadlo niekoľko stromov. Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach však na ich výrub a orezávanie nemohla použiť techniku, keďže cesty a chodníky neboli spočiatku odhŕňané a zjazdné. Podľa hovorcu SMsZ Petra Sasáka to predĺžilo a skomplikovalo ich zásahy:

V dôsledku snehovej kalamity bolo v meste poškodených niekoľko desiatok stromov. Stále pracujeme na odstraňovaní nahlásených vyvrátených, zlomených a inak poškodených stromov. Od nedele (11.12.) do stredy (14.12.) sme odstránili celkovo 18 padnutých stromov, išlo prioritne o dreviny obmedzujúce priechodnosť ciest, chodníkov a blokujúce vchody a brány. Ďalších 20 stromov sme ošetrili kvôli poškodeniu kostrových konárov.“

Košičania väčšinou hlásia poškodené dreviny hasičom či policajtom. SMsZ eviduje 25 čakajúcich podnetov, pričom aj naďalej pribúdajú nové hlásenia.

Stromy v meste sú priebežne monitorované a nebezpečné sa odstraňujú bezodkladne. Ruky nám pri odstraňovaní stromov od roku 2021 zväzuje aj veľmi prísna vyhláška 170, ktorou sa vykonáva zákon 543 z roku 2002 o ochrane krajiny a prírody. Okresný úrad je zahltený zvýšeným počtom žiadostí o výrub, keďže nová vyhláška nás núti žiadať o povolenie na výrub aj pri suchých stromoch a zrušila aj výnimky na možnosť výrubu na ohlásenie,“ vysvetlil Sasák.

Občania aj organizácie môžu podať odvolania, čo predlžuje jednotlivé výrubové konania. Zároveň sa vždy určuje aj náhradná výsadba a jej umiestnenie na základe rozhodnutia Okresného úradu. Sasák doplnil, že zamestnanci SMsZ pomáhajú aj s odstraňovaním snehu a ľadu:

„Prioritne zabezpečujeme čistenie chodníkov v našej správe v parkoch, odstraňujeme a zabezpečujeme poškodené dreviny, v rámci zimnej údržby dočisťujeme chodníky, schodiská, zastávky a priechody, kde nie je možné strojové čistenie. Aktuálne v teréne pracujeme vyše 200 našich zamestnancov, z toho 150 ľudí sa podieľa na zimnej údržbe a 50 zabezpečuje odstraňovanie havarijných stavov na drevinách. V rámci výpomoci mestu a jeho organizáciám zasahujeme aj na plochách mimo našej správy, hlavne v okolí škôl, zdravotných stredísk a úradov.“

Verejný cintorín je od pondelka otvorený a funguje v štandardnom režime. Chodníky sú odhrnuté a schodné, ale medzi hrobmi je súvislá vrstva snehu. SMsZ upozorňuje návštevníkov, že stále pretrváva zvýšené riziko pádu konárov a stromov.

Komentáre