Kam kráčaš demokracia? Pýta sa konferencia na univerzite

KošiceSpravodajstvo

Nosnou témou politologickej konferencie je občianska spoločnosť.

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach každoročne organizuje vedeckú konferenciu s názvom Košické politologické dialógy: Kam kráčaš demokracia. Konferencia je určená nielen odbornej ale i širokej verejnosti. Nosnou témou 7. ročníka je občianska spoločnosť. Svoje akademické aj praktické skúsenosti prídu odprezentovať domáci ale i zahraniční odborníci z rôznych oblastí.  

Foto
Košické politologické dialógy majú na katedre politológie niekoľkoročnú tradíciu

„Do budúcnosti chceme pokračovať vo vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia nemôže existovať bez zapojenia ľudí. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor na výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možností na vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú i laickú verejnosť,“ povedala o konferencii Renáta Bzdilová z katedry politológie UPJŠ.

Konferencia prebieha dnes a zajtra v priestoroch Historickej auly a vo Veľkej zasadačke rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre