Kaszasová je slovenskou kandidátkou do Európskeho dvora audítorov

EurópaSpravodajstvo

Podporili ju poslanci rozpočtového výboru.

Vláda nominovala Katarínu Kaszasovú na členku Európskeho dvora audítorov. Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu (EP) včera (4.9.) v tejto súvislosti vydal kladné stanovisko a jej kandidatúru jednomyseľne podporilo 24 poslancov rozpočtového výboru EP. Kaszasová v súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. V minulosti zastávala riadiace funkcie v Európskej investičnej banke (EIB), Európskom investičnom fonde (EIF) a Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) v Luxemburgu, ktorý zabezpečuje finančnú stabilitu eurozóny.

Foto
Europoslanci budú hlasovať o odporúčaní rozpočtového výboru (Ilustračná fotografia) / TASR

Bývalým slovenským členom EDA bol Ladislav Balko, pričom jeho mandát sa skončil začiatkom mája minulého roka. Členovia rozpočtového výboru po marcovom vypočutí predošlého uchádzača Martina Klusa odmietli jeho kandidatúru, ktorú napokon stiahol.

Každý členský štát v súlade so Zmluvou o EÚ navrhuje svojho kandidáta do EDA. Rada EÚ zložená z ministrov po porade s EP schvaľuje zoznam členov EDA na šesťročné funkčné obdobie. Europoslanci na plenárnej schôdzi v Štrasburgu na budúci týždeň budú hlasovať o odporúčaní rozpočtového výboru.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre