Katastrofálny stav podjazdu pri košickom katastri trápi vodičov

KošiceSpravodajstvo

Podjazd mesto odovzdalo Slovenskej správe ciest, no naďalej zostáva bez rekonštrukcie.

Oprava podjazdu, ktorá už bola niekoľkokrát avizovaná, stále nie je realitou. Podjazd ohrozuje aj štvorprúdovku patriacu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Tá už takisto ohlásila jeho plánovanú rekonštrukciu, no konkrétny termín začatia prác opakovane neuviedla.

„NDS momentálne pripravuje výzvu, v ktorej budú navrhnuté nevyhnutné sanačné opatrenia a zabezpečenie odborných posudkov, ktoré zhodnotia momentálny technický stav podchodu. Na základe týchto posudkov NDS vykoná práce tak, aby sa v budúcnosti zabezpečila prejazdnosť podchodu,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Foto
Podjazd pravidelne zaplavuje voda

Na opravu podjazdu malo byť pôvodne vyčlenených sto tisíc eur. Táto čiastka sa však v minulom roku  navýšila o ďalších dvesto tisíc eur, z ktorých osemdesiat percent by mala dotovať NDS a zvyšných dvadsať percent mesto Košice. Podjazd si vyžiada rozsiahlejšie úpravy, keďže ho pravidelne zaplavuje voda a kanalizačný systém je v dezolátnom stave. Informácie o rozsahu stavebných prác však zatiaľ NDS nevie určiť.

„Predpokladaný termín realizácie budeme vedieť určiť až po obdŕžaní odborných posudkov o stave a návrhu opatrení, ktoré je potrebné vykonať. Až potom bude NDS vedieť určiť rozsah, predpokladanú dĺžku realizácie aj finančný dopad,“ dodala hovorkyňa Michalová.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre