Kniha Richnavské poviedky zachytáva jedinečné príbehy obyvateľov

VýchodSpravodajstvo

Autori sa dlhodobo stretávali s najstaršími miestnymi občanmi.

Obec Richnava sa môže pochváliť jedinečnou knihou, ktorú si obľúbia milovníci regionálnych dejín a príbehov. Richnavské poviedky boli napísané na základe skutočných historických udalostí a prezentujú obec prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Každá z nich vykresľuje osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili dejiny, ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali. Autormi knihy sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia Bolčová a Juraj Korpa.

Foto
Richnava má vlastnú knihu / Obec Richnava

„Poviedky zaznamenávajú život v obci od jej vzniku po sedemdesiate roky 20. storočia a zachytávajú zlomové okamihy celospoločenských i miestnych dejín, rovnako ako mnohé špecifické zvyky a udalosti s vplyvom na vývoj tunajšej kultúry. Od príbehov spojených s poverami o stredovekom hrade, ktorého ruiny sa dodnes nachádzajú priamo v obci, cez vznik Československa, vysťahovanie maďarskej šľachty, hospodársku krízu a jej masovú migráciu do USA za prácou. Ďalej je tam opísané vypálenie dediny počas druhej svetovej vojny, ako aj príbehy z miestnej rómskej osady,“ uviedol Szabó.

Autori sa dlhodobo stretávali s najstaršími miestnymi obyvateľmi. Detaily príbehov konzultovali s historikmi, aby poviedky na pozadí deja čo najdokonalejšie zachytili aj atmosféru vychádzajúcu z veľkých celospoločenských zmien. „Mimoriadne zaujímavé bolo vyhľadávanie príbehov v rozľahlej rómskej osade. Navštevovali sme Rómov priamo v ich domovoch a načúvali ich spomienkam, ktoré sa viažu až k povojnovému obdobiu, ale tiež k rôznym historkám spájaných s ich kultúrou a životnými rituálmi. Konkrétne príbehy konkrétnych ľudí v konkrétnom čase sa stali mimoriadne zaujímavými aj pre nás,“ uzavrel Szabó.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre