Knižnica pre mládež mesta Košice sa vlani rozrástla o tisícky nových čitateľov a titulov

KošiceSpravodajstvo

V tomto roku plánuje zrealizovať viaceré inovácie či rekonštrukcie.

Knižnica pre mládež mesta Košice zhodnotila rok 2019 ako veľmi úspešný. Okrem iného zrealizovala viaceré ťažiskové projekty, ale aj rôzne podujatia, ktoré boli venované knihe a detskému čitateľovi. „Rok 2019 bol pre nás skutočne náročný. Pracovali sme na množstve podujatí na podporu čítania, organizovali autorské besedy a ponúkali výtvarné výstavy. Pridali sme aj dobrovoľnícke aktivity, ktoré prebiehali v špeciálnych školách, v detskej nemocnici a v občianskych združeniach. A podporili sme aktivity mesta Košice prebiehajúce v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019. Pustili sme sa do interiérových rekonštrukcií pobočiek. Zintenzívnili sme spoluprácu s komunitami, občianskymi združeniami a mestskými podnikmi. Všetky naše plány sme zvládli a podarilo sa nám skončiť v kladných číslach, čo je určite skvelé,“ uviedla nová riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová.

Foto
Ilustračná fotografia / Knižnica pre mládež mesta Košice

Činnosť každej knižnice sa hodnotí na základe počtu registrovaných čitateľov, podujatí, návštevníkov a výpožičiek. Ako skonštatovala Prextová, aj v tomto košická knižnica zaznamenala úspech: „V roku 2019 sa u nás zaregistrovalo spolu 13 989 čitateľov, o 314 viac oproti roku 2018. Stúpla nám aj návštevnosť knižnice, z 151 187 na 158 924 a výpožičky šli hore o 17 428. Ich počet už presiahol hranicu 270-tisíc. Knihovníčky nezaháľali ani v počte podujatí pre svojich čitateľov a pripravili ich o 219 viac. To číslo je zaujímavé, lebo ich bolo skoro 3000.“

Knižničný fond sa rozrástol o tisícky nových titulov, čo potvrdila aj Prextová: „Aj na tom sa u nás dôsledne pracuje. Fond celý rok plánovito prehodnocujeme a následne ho obnovujeme podľa požiadaviek čitateľov a ponuky na knižnom trhu. Nakupujeme stále nové knihy, respektíve redigujeme, vyraďujeme poškodené a staršie, už nečítané tituly. Náš fond k dnešnému dňu predstavuje 210 806 kusov. Rozrástol sa o viac ako 10-tisíc noviniek, čo je o 1935 viac ako v roku 2018. Musím však povedať, že taký skvelý prírastok sa nám podaril vďaka podpore mesta Košice a tiež úspešnému projektu Nové a dobré knihy. Ten nám konkrétne umožnil investovať do nových kníh ďalších 14-tisíc eur, ktorými nás z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“            

Knižnica v tomto roku okrem iného plánuje rôzne inovácie a rekonštrukcie v pobočkách po celom meste. „Verím, že nový rok bude taký úspešný ako ten predchádzajúci. Rovnako prajem veľa pozitívneho našim čitateľom. Okrem množstva dobrého čítania aj veľa spokojnosti a veľa zdravia. Za nás verím, že im stále máme čo ponúknuť a prídu tiež nové výzvy, nové spolupráce. A budeme pracovať aj na zatraktívnení ponúkaných aktivít s knižnicou,“ uzavrela Prextová.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 


 

Komentáre