Konferencia biskupov Slovenska upozorňuje na následky zmeny klímy

PrešovSpravodajstvo

Odvoláva sa na encykliku pápeža Františka.

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS), ktorá sa stretla v Prešove, upozorňuje na zmenu klímy a varuje pred ich negatívnymi následkami. Zároveň zdôrazňuje problematiku výrazného poklesu biodiverzity, rozvoja kultúry konzumu a vyhadzovania. Podľa ES KBS sú práve ľudia zodpovední za tento vývoj, svoj postoj k ostatným, vrátane budúcich generácií, ako aj k prírode a životnému prostrediu.

Členovia komisie sa odvolávajú na encykliku pápeža Františka o starostlivosti o spoločný domov. V knihe sa uvádza, že negatívne vplyvy klimatickej zmeny môžu byť stále horšie v tom prípade, ak sa bude pokračovať v súčasných modeloch výroby a spotreby. Pápež z tohto dôvodu apeluje na rozvoj politiky, ktorá by radikálne znížila emisie oxidu uhličitého a ostatných znečisťujúcich plynov.

Foto
Ján Babjak / TASR

„Možnosti sú reálne. Preto vyzývame všetkých ľudí na aktívny prístup k riešeniu týchto spoločných problémov. V každodennom živote presadzujeme dobrovoľnú skromnosť, uprednostňujeme nízko-emisnú dopravu, obnoviteľné zdroje energií, predchádzame vzniku odpadov, konzumujeme predovšetkým lokálne a sezónne potraviny, chránime vodné zdroje a prírodné ekosystémy. Žime tak, aby sa aj deti našej i ďalších generácií mohli tešiť z krásy prírody okolo nás a dobrým vzťahom medzi nami. Len spoločnými silami môžeme ochrániť Božie stvorenstvo okolo nás. Nie je totiž možné chrániť ľudský život bez toho, aby sme zároveň nechránili prostredie, do ktorého vstupuje a v ktorom jestvuje,“ skonštatovali členovia ES KBS, pričom jej predsedom je prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Ján Babjak.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre