Koronakríza spôsobila existenčné problémy či obmedzenie niektorých služieb charít pôsobiacich na východe

VýchodKoronavírus

Nepriaznivú finančnú situáciu prehĺbilo aj navýšenie prevádzkových nákladov.

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila aj fungovanie charít na východnom Slovensku. Okrem iného spôsobila ich existenčné problémy či obmedzenie niektorých služieb. Arcidiecézna charita Košice sa snaží, aby prijímatelia sociálnych služieb neprišli o svoj domov a zamestnanci o prácu.

„Pandémia má výrazne dopady na služby a zariadenia Arcidiecéznej charity Košice. Kvôli tejto situácii sú v ohrození viaceré dlhoročne poskytované služby. Príkladom je Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, ktorému hrozilo, že zatvorí svoje brány a 17 prijímateľov príde o svoj druhý domov. Momentálne sme situáciu zachránili vďaka darcom a rozhodnutie o zatvorení tejto služby sme odložili na mesiac máj. Aj vzhľadom na súčasnú situáciu budeme toto rozhodnutie prehodnocovať,“ uviedla pre Košice Online Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/arcidieceznacharita

Približne štvrtina prijímateľov ambulantných služieb Gréckokatolíckej charity v Prešove ich momentálne nevyužíva. Ich príbuzní sa totiž boja nákazy koronavírusu a z tohto dôvodu nenavštevujú jednotlivé sociálne zariadenia, čo potvrdil aj riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valiček:

„Ďalším výpadkom financií je aj to, že nie všetky miesta napríklad v pobytových zariadeniach Pod Táborom pre ľudí bez prístrešia sú obsadené. To súvisí s vytvorením podmienok na karanténu, respektíve izoláciu, kde sme museli časť kapacity vyčleniť pre tieto účely, tým pádom tie miesta nie sú vždy naplnené tak, ako tomu bývalo predtým. Výpadok financií evidujeme aj v dôsledku výpadku zdrojov v samospráve. Tu nás postihlo najmä to, že niektoré z obcí nám neposkytli či už finančný príspevok, alebo dotáciu na poskytovanie sociálnej služby.“

Nepriaznivú finančnú situáciu prehĺbilo aj navýšenie prevádzkových nákladov. Pre klientov a zamestnancov je totiž potrebné zabezpečiť dezinfekčný a protiepidemiologický režim. Koronakríza spôsobila finančné problémy aj v Spišskej katolíckej charite.

„Prirodzene s nástupom pandémie sa nám zvýšili náklady na nákup ochranných pomôcok, ktorých ani teraz nemáme dostatok. Každodenne pre našich klientov a zamestnancov potrebujeme stovky respirátorov či jednorazových rukavíc. Pri našom financovaní nám takisto pomáhali pravidelné zbierky v kostole –jesenná a jarná zbierka na charitu,“ povedala Alžbeta Šutková zo Spišskej katolíckej charity s tým, že jarná zbierka sa mala uskutočniť na prvú pôstnu nedeľu. Vzhľadom na to, že kostoly boli zavreté, charity zorganizovali online zbierku, ktorá im pomôže pokryť zvýšené náklady.

Komentáre