Košičania môžu získať dotáciu na dobrovoľnícke aktivity

KošiceSpravodajstvo

Žiadosti je potrebné predkladať do 15. októbra.

Vedenie mesta Košice ponúka verejnosti možnosť získať financie na uskutočnenie svojich dobrovoľníckych aktivít. Z tohto dôvodu magistrát vyhlásil aj novú výzvu.

„Cieľom výzvy je podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice, aj v súvislosti so značnými obmedzeniami kvôli šíreniu koronavírusu, a to v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,“ skonštatoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Foto
Ilustračná fotografia / Mesto Košice

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií a osôb, ktoré poskytujú služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Dotácia sa poskytuje výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Záujemcovia ju môžu predkladať do 15. októbra tohto roka.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre