Košičanom zaželali k veľkonočným sviatkom aj biskupi

KošiceZaujímavosti

Prajú hlavne pokoj a nádej.

Veľká noc patri medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Na veľkonočnú nedeľu si rímskokatolíci pripomínali ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Podľa košického pomocného biskupa Mareka Forgáča by sme mali využiť každú chvíľu svojho života pre vytváranie dobra:

„Tak všetkým veriacim aj neveriacim, všetkým ľuďom dobrej vôle k oslave Veľkej noci chcem popriať novú nádej. Tieto sviatky sú o tom, aby sme viac uvažovali – prečo sme tu, o čom je náš život a kam smerujem. Tak nech veľkonočné tajomstvo nám otvára srdce pre tento svet, aby sme využili každú jednu chvíľu svojho života, aby sme robili dobre.“

Foto
Veľká noc patri medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky / TASR

Arcibiskup Cyril Vasiľ praje k veľkonočným sviatkom nielen gréckokatolíkom hlavne pokoj:

„Sviatky Veľkej noci sú pre nás kresťanov najväčšími sviatkami roka. A preto dovoľte, aby som všetkým našim poslucháčom a všetkým spoluobčanom zaprial ich požehnané a radostné prežitie, aby nás naplnili vnútorným pokojom. A aby sme tento pokoj dokázali šíriť aj okolo nás.“

Veľkonočné obdobie radosti trvá 50 dní a končí sa až na sviatok Zoslania Ducha Svätého, známeho aj ako Turíce. Tento rok to pripadá na 8. júna.

Komentáre