Košice dnes otvorili všetky svoje základné, materské, umelecké a jazykové školy

KošiceSpravodajstvo

Do 34 košických základných škôl dnes nastúpilo 14 771 detí, čo je 91 percent všetkých žiakov.

Foto
Vyučovací proces prebieha aj v každej z 56 materských školách. (Ilustračná fotografia) / TASR

Mesto Košice dnes po predĺžených zimných prázdninách otvorilo všetky svoje základné, materské, umelecké a jazykové školy. Do 34 košických základných škôl (ZŠ) dnes nastúpilo na základe hlásení ich riaditeľov 14 771 detí, čo je 91 percent všetkých žiakov. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Vyučovací proces prebieha aj v každej z 56 materských školách (MŠ). Jedinou výnimkou je len elokované pracovisko MŠ Budapeštianska na Viedenskej ulici 34, kde táto časť MŠ na sídlisku Ťahanovce zostane z prevádzkových dôvodov zrejme celý tento týždeň uzatvorená.

Foto
Začiatkom decembra bolo plne zaočkovaných viac ako 72 percent všetkých pedagógov v ZŠ a 64 percent v MŠ. (Ilustračná fotografia) / TASR

„Počty žiakov na školách zodpovedajú bežnému obdobiu pred pandémiou, čo je veľmi dobrá správa. Väčšina detí, ktoré zostali doma, majú bežné respiračné ochorenia, u niektorých môže ísť aj o koronavírus. Každý z rodičov, ktorý o to mal záujem, dostal ešte začiatkom školského roka alebo aj v decembri samotesty, ktorými mohol svoje dieťa doma otestovať. Veríme, že zodpovední rodičia poslali aj na základe výzvy ministra Gröhlinga do našich škôl len zdravé deti a tie zvyšné zostali v domácej karanténe,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).

Podobná priaznivá situácia je aj v prípade chorobnosti pedagogických zamestnancov, ktorá sa nijako nevymyká bežnému priemeru. Ako doplnila vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, začiatkom decembra bolo plne zaočkovaných viac ako 72 percent všetkých pedagógov v ZŠ a 64 percent v MŠ.

Tieto čísla odvtedy mierne narástli. Zvyšní pedagógovia majú výnimku po prekonaní COVID-19 alebo sa každý týždeň pred nástupom do tried pravidelne testujú. V žiadnej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa doteraz nevyskytli problémy s tým, že by pedagogickí zamestnanci odmietali na svojom pracovisku dodržiavať režim OTP alebo ďalšie aktuálne platné epidemické opatrenia.

Zdroj: SITA

Komentáre