Košice sa chcú stať Európskym hlavným zeleným mestom 2023

KošiceSpravodajstvo

Vedenie mesta predstavilo aj svoju Zelenú víziu do roku 2030.

Mesto Košice sa chce uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto 2023. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje tej samospráve, ktorá sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Ešte pred podaním záväznej prihlášky sa uskutočnilo predstavenie plánu a časového postupu päťdesiatim zástupcom odbornej verejnosti, univerzít, ale aj významných zamestnávateľov.

Vedenie mesta okrem iného predstavilo aj Zelenú víziu mesta Košice do roku 2030, ktorá pozostáva z viacerých cieľov. V prípade, ak sa splnia, tak sa mesto stane lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvality ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovania rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení.

Ako skonštatoval viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda, získanie titulu nie je cieľom, ale cesta, po ktorej sa samospráva chce vydať. Mesto bude musieť vytvoriť a aktualizovať rôzne verejné politiky, ako napríklad protihlukové mapy alebo nízko emisné zóny. Kandidatúra na Európske hlavné zelené mesto, ktorá je spojená s presadzovaním ekologických riešení, získala plnú podporu zúčastnených. Samospráva sa chce okrem iného zaoberať aj návratom vody do mesta.

Foto
Predstavenie plánu  / Mesto Košice

„Otázka klimatických zmien je dnes svetovou témou číslo 1. Je len na nás, aké mesto, krajinu či planétu necháme ďalším generáciám. Ja túto tému beriem s plnou vážnosťou a som presvedčený, že Slovensko v zelených témach zaostáva, a to ma mrzí. Jednou z mojich priorít je, aby sa Košice stali akýmsi príkladom pre celé Slovensko. Máme  teraz jedinečnú šancu, aby sme sa stali Európskym hlavným zeleným mestom v roku 2023. Ide o podobný rozvojový projekt, akým bolo Európske hlavné mesto kultúry. V súčasnosti tvoríme silný tím odborníkov. Čím viac spoločných nápadov a myšlienok sa nám podarí zrealizovať, tým príjemnejšie sa nám v meste bude žiť a lepšie dýchať. Všetci spolu môžeme naše mesto posunúť vpred a urobiť niečo, na čo budeme hrdí a pôjdeme príkladom aj pre ostatných na Slovensku,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

V novembri tohto roka sa uskutoční úvodné stretnutie dvanástich skupín k jednotlivým častiam projektu. Ako informoval Miroslav Sambor z Magistrátu mesta Košice, na jar budúceho roka sa budú prezentovať a zosúlaďovať koncepty jednotlivých zámerov projektu a v júni bude verejná diskusia. „Konečná verzia projektu by po zapracovaní všetkých pripomienok mala byť zverejnená v septembri 2020. O mesiac na to mesto Košice zašle prihlášku aj s uceleným projektom, s ktorým sa chce uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto,“ dodal Sambor.

Mesto predstavilo aj svoju Zelenú víziu do roku 2030:

* mesto s nulovou uhlíkovou, vodnou a energetickou stopou

* mesto, ktorého vnútorná teplota a klíma bude vyrovnaná s teplotou a klímou v jeho  prirodzenom okolí

* mesto, ktoré bude maximálne využívať, chrániť i obnovovať vlastné prírodné zdroje a bude inšpiráciou pre svojich partnerov v trvalo udržateľnom využívaní, ochrane a obnove prírodných zdrojov

* mesto, ktoré zavádza inovácie inšpirované prírodou s viacnásobnými úžitkami, spoločnými výhodami, vrátane zamestnanosti a rozvoja sociálneho kapitálu

* mesto plné inšpirácie technologických eko-inovácií vo verejnom priestore podporujúce aktívny a zdravý životný štýl

* mesto a mestské inštitúty pri ochrane klímy a verejnej zelene sú vzorom pre všetkých zainteresovaných v  meste

* mesto otvorených, kritických, tvorivých a zodpovedných ľudí za vlastné životné prostredie a klímu. 

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre