Košice si schvaľujú rozpočet

KošiceSpravodajstvo

Poslanci sa v úvode venovali poskytovaniu sociálnych služieb.

Košickí mestskí poslanci sa dnes na mimoriadnom rokovaní venujú tridsiatim bodom, tým najdôležitejším je však rozpočet. Na peniaze čakajú aj malé mestské časti, ktorému sa budú venovať až v závere zasadnutia. Na popoludnie presunuli aj dôležitý bod o petícii za výstavbu chodníka na Ukrajinskej ceste, teda Hlavnej ulici v MČ Krásna, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozšírení Slaneckej cesty. Prítomných je aktuálne 33 poslancov, ale postupne pribúdajú aj niektorí starostovia malých mestských častí, ktorých sa týkajú najmä majetkovoprávne veci. Na rokovaní sa zúčastňuje aj europoslanec Ivan Štefanec, ktorý sa poslancom aj prihovoril:

„Do budúcna vidím takisto veľký priestor na kľúčovú spoluprácu nielen pre oblasť mesta, z celej samosprávy, národnej úrovni ale aj Európskeho parlamentu pri využívaní európskych zdrojov, ktoré budú pomerne unikátne. Verím, že tá spolupráca bude opäť lepšia, aby sme mohli posúvať Košice a mohli posúvať aj ako lepšie mesto pre život pre našich občanov.“

Foto
Búrlivá diskusia na magistráte aktuálne prebieha práve medzi primátorom a vicežupanom / Mesto Košice

V úvode rokovania sa poslanci zaoberali aj návrhom VZN o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta a určovaní úhrad za ich poskytovanie. Návrh dáva priestor na to, aby mohli byť klienti prijatí priamo bez posudku od mesta. VZN napokon schválili s pozmeňujúcimi návrhmi. Námestníčka primátora Lucia Gurbáľová predložila aj návrh na postup a súčinnosť pri utlmovaní sociálnych služieb v pôsobnosti Košického kraja a rušení existujúcich zoznamov žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. Ak by sa vec neriešila, podľa nej by prišlo o možnosť dostať sa do centra okolo 200 až 300 seniorov.

„My stále nemáme informáciu, či ide o zrušenie alebo utlmenie, v ktorých zariadeniach a v akom rozsahu. Toto rozhodnutie pán predseda s nikým nekonzultoval, nepovažoval za potrebné o tak závažnej skutočnosti informovať mesto Košice. Máme riešenia, aj sme ich mali, len žiaľ, my sme priestor na rokovanie nedostali,“ uviedla Gurbáľová.

Mestská aj krajská poslankyňa Lenka Kovačevičová uviedla, že v tejto súvislosti je potrebné venovať sa aj marginalizovaným komunitám:

„Kraj si plní tie povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. A ja chcem upozorniť práve mesto Košice, a to keď hovoríme o obyvateľoch, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc a pozornosť v našom meste, ja tu mám elaboráty. Kolegovia, dám to kolovať. Sú to nelegálne osady, poďme sa tomu venovať. Tomuto bezdomovectvu v mestskej časti Juh, Jazero a v ďalších oblastiach. Veď my sme rarita na Slovensku, 14 nelegálnych osád. A títo ľudia nám migrujú po sídliskách, s tým potom súvisia aj ochorenia či potkany.“

Poslanci napokon prerušili diskusiu v tomto bode, o čo žiadala predsedníčka sociálnej komisie mesta už v úvode, pretože mesto a kraj v tejto veci podľa nej nediskutujú. Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že s tým stotožnený nie je.

„Ja čakám na audienciu u predsedu Košického samosprávneho kraja viac ako rok a pol. Poviem verejne, chcem aby média vedeli o tom, že nám ostane nie 200 žiadateľov ale 200 rodín na ulici. Mesto Košice jednoducho nevie zo dňa na deň tieto služby postaviť, ale my sme otvorili nový domov sociálnych služieb v Krásnej, robíme na týchto témach, našli sme nové postele a nové riešenia, budujume. Ale z večera do rána to nejde,“ uviedol Polaček.

Vicežupan Ladislav Lörinc sa k tejto téme v pléne zatiaľ nevyjadril. Rádio Košice sa pokúsi získať stanovisko košického župana. Búrlivá diskusia na magistráte je medzi primátorom a vicežupanom v bode odňatia nehnuteľností pozemkov zo správy sídliska KVP, a to v súvislosti postaviť novú športovú halu na Drábovej. Poslanci odobrili aj prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Myslava na dostavbu chodníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Autor: RÁDIO KOŠICE


 

Komentáre