Košice vstupujú na univerzitnú hokejovú mapu, University Spartacus zastrešia veľké osobnosti

KošiceŠport

University Spartacus je novým tímom v prostredí univerzitného hokeja. Všetky tri univerzity sídliace v meste Košice (Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie) sa rozhodli spoločne realizovať projekt pod názvom „Univerzitný hokejový program v meste Košice“, ktorý bude už od novej sezóny 2022/23 súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).

Foto

Ponuku podieľať sa na dlhodobej realizácii tohto ambiciózneho programu prijali aj rešpektované hokejové osobnosti - Ladislav Nagy a európsky skaut New York Rangers Ján Gajdošík. „Chceme sa zamerať na rozvoj univerzitného hokeja v našom regióne, spolupracovať s univerzitami v Severnej Amerike a prispievať tak k rozvoju slovenského hokeja ako celku. V spájaní univerzitného štúdia a kvalitnej športovej prípravy vidíme budúcnosť“, poznamenal legendárny Ladislav Nagy, ktorý zastrešuje športovú stránku programu.

University Spartacus nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov TUKE – UPJŠ. „Plánujeme priamo osloviť viacerých študentov – hokejistov. Máme záujem aj o tých, ktorí už študujú alebo sa len chystajú na vysokoškolské štúdium v Košiciach a mali by ambíciu stať sa súčasťou nášho univerzitného hokejového projektu už od novej sezóny“, dodal generálny manažér univerzitného tímu.

Ponuku prijal aj Ján Gajdošík, ktorý 30 rokov veľmi úspešne pôsobí v štruktúrach organizácie New York Rangers. „Zaujala ma dlhodobá ambícia vybudovať úplne nové oddelenie hráčskeho rozvoja, a to v aktívnej spolupráci s univerzitami v zahraničí. Som presvedčený, že v Košiciach je pre tento projekt veľmi vhodné prostredie.“

V pozícii regionálneho inštruktora SZĽH bude na projekt dohliadať Jiří Bicek. „Veľmi sa teším, že sa v našom meste spojili všetky tri univerzity a podporili tento projekt. Z pozície regionálneho inštruktora SZĽH budem môcť ako konzultant prispieť k zvyšovaniu kvality tréningového procesu a podieľať sa tak k naplneniu jej dlhodobých cieľov“.

Prípravný try-out kemp pre študentov – uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus je plánovaný v termíne 19.9. – 23.9.2022 v Košiciach. Viac informácií nájdete na FB stránke University Spartacus resp. info@universityspartacus.sk .

Komentáre