Košická železničná nemocnica možno po predaji budovy zanikne

KošiceSpravodajstvo

Aktualizované 15.42 hod.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa snažia predať budovu Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach ako prebytočný majetok. Zamestnanci a vedenie nemocnice, ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) sa v tejto súvislosti obávajú možného zániku tohto zdravotníckeho zariadenia.

Odborári nemocnice žiadajú v rámci predaja objektu zakotviť podmienku zachovania zdravotnej starostlivosti. S výzvou sa obracajú aj na ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. O túto podmienku žiadali ešte v minulosti, odpoveď však nedostali.

„Náš ďalší krok bude výzva priamo odoslaná ministrovi dopravy, kde ďalej budeme žiadať o jedinú vec, aby, aj keď táto budova bude odpredaná, naďalej tu mohla pôsobiť naša nemocnica, aby bola naďalej poskytovaná zdravotná starostlivosť občanom dvoch krajov - Košického a Prešovského kraja,“ uviedol predstaviteľ odborárskej organizácie Peter Horvát.

Zariadenie patrí do siete nemocníc Svet zdravia, nájomná zmluva v objekte platí do konca roka 2023. V nemocnici je 14 ambulancií primárneho kontaktu, 40 špecializovaných ambulancií, moderný operačný trakt či šesť lôžkových oddelení.

„Čo sa týka rozsahu zdravotnej starostlivosti za minulý rok, čo bol naozaj ťažký covidový rok, sme vykonali spolu so špecialistami takmer 400-tisíc vyšetrení, v predcovidových rokoch to bolo takmer cez 600-tisíc vyšetrení. A ak naozaj nebude ďalej zachovaná podmienka poskytovania zdravotnej starostlivosti v tejto budove, ja sa pýtam, kde si naši pacienti nájdu svojho gastroenterológa, urológa, endokrinológa, cievneho lekára a iné špecializácie, ktoré máme v našej nemocnici,“ povedala primárka ambulancií všeobecných lekárov Jana Kišidayová.

Galéria k článku

Predseda KSK Rastislav Trnka podporil požiadavku odborárov a ako ďalšiu variantu navrhol, aby štát ponúkol areál samosprávnemu kraju:

„KSK bude garantovať v rámci všeobecne prospešného účelu zachovanie zdravotnej starostlivosti.“

Dodal, že môže dôjsť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a odlevu lekárov, ktorých kraj nevyhnutne potrebuje.

Železnice dosiaľ zrealizovali šesť kôl ponukového konania na predaj areálu. Pôvodná cena bola 13,3 milióna eur, postupne klesla o 15 percent. Predaj sa však nedarí, ani v poslednom kole sa neprihlásil žiadny záujemca. Zvolená forma predaja - ponukové konanie elektronickou aukciou podľa ŽSR vyplýva z interných predpisov ministerstva dopravy a nie je umožnený priamy predaj existujúcemu nájomcovi.

„Vo všeobecnosti treba deklarovať skutočnosť, že budúci kupujúci (nový vlastník) vstupuje do práv a povinností vyplývajúcich z aktuálnej nájomnej zmluvy medzi ŽSR a nájomcom, a teda táto nájomná zmluva pokračuje aj po odpredaji, s dobou určitou do 31. decembra 2023. Aktuálny účel užívania budovy je definovaný a skolaudovaný ako zdravotnícke zariadenie a k tejto zmene nemôže dôjsť bez schválenia stavebným úradom. Preto predpokladáme zachovanie účelu budovy novým nájomcom,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Ministerstvo dopravy potvrdilo, že poskytovanie zdravotníckej starostlivosti je v budove nemocnice zabezpečené do roku 2024.

„Nie je však vylúčené, že zdravotná starostlivosť v nej bude pokračovať aj naďalej. Samozrejme, existuje aj možnosť, že by nemocnicu odkúpila košická župa, ale nestačí len deklarovať záujem na tlačovke pred zapnutými kamerami, ale potrebovali by sme, aby nás najprv oficiálne kontaktovali a prejavili záujem,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy Ivan Rudolf.

 

Zdroj: TASR

Komentáre