Košická župa bude spolupracovať s Technickou univerzitou vo viacerých oblastiach

KošiceSpravodajstvo

Spoločne chcú napríklad rozvíjať geoturizmus v banskej oblasti.

Košický samosprávny kraj (KSK) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) uzatvorili rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci, a to predovšetkým vo výskume, vývoji, vzdelávaní a inováciách. Cieľom partnerstva má byť výmena odborných skúseností, organizovanie vedeckých podujatí či spoločný výskum a vývoj.

KSK umožní študentom zo stredných škôl, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, absolvovať odborné stáže a praktickú výučbu na TUKE. „Zameranie TUKE a kompetencie KSK spolu úzko súvisia. Preto vidíme potenciál v tom byť si vzájomne nápomocní. Dlhodobo sa snažíme o prepájanie vzdelávania s praxou a toto je ďalší krok, ako zlepšiť naše stredné a vysoké školstvo,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto
Technická univerzita v Košiciach / TUKE

Košická župa spolupracovala s Technickou univerzitou už vo viacerých projektoch. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie (BERG) TUKE sa s KSK podieľa na medzinárodnom projekte MIREU. Spoločne chcú rozvíjať geoturizmus v banskej oblasti, sprístupniť bane pre turistov a sfunkčniť tie, ktoré v sebe ešte stále ukrývajú nerastné bohatstvo. Fakulta BERG má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, čo potvrdil aj rektor TUKE Stanislav Kmeť: „Vysoko si vážim efektívnu spoluprácu TUKE s predstaviteľmi KSK, v rámci ktorej vzájomná synergia významne pozitívne ovplyvňuje rozvoj nášho inovačného ekosystému, dáva mu silný udržateľný potenciál a radí ho medzi dynamicky sa rozvíjajúce regióny. Vzájomná spolupráca prispeje k rýchlejšej stabilizácii mladých talentovaných ľudí v regióne.“ KSK plánuje s TUKE spolupracovať aj v oblasti cestovného ruchu.

 

Zdroj: SITA

 

 

Zdroj:

Komentáre