Košická župa pripravuje projekt na posilnenie biodiverzity v lesoch

VýchodSpravodajstvo

Práce by sa mali začať v októbri.

Koncom minulého roka získal Košický kraj finančné prostriedky na ochranu životného prostredia. Aktivity, na ktoré dostal takmer 4,3 milióna eur, by mali posilniť biodiverzitu v lesoch na Gemeri a na Spiši. Samotné práce sa však môžu začať až v období vegetačného pokoja, teda od októbra do februára. Dovtedy je podľa hovorcu kraja Michala Hudáka potrebné zabezpečiť prípravu všetkých odborných podkladov pre projektovú dokumentáciu:

„V súčasnosti prebieha vypracovanie štúdie k projektu, ktorú nám najneskôr do 10. júna má na základe zmluvy o dielo doručiť Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Na základe tejto štúdie bude vypracovaná projektová dokumentácia, v zmysle ktorej budú realizované práce v období vegetačného pokoja.“

Foto
Opatrenia zabránia odtoku vody z územia a podporia vsakovanie / TASR

Projekt bude zameraný na protierózne a adaptačné opatrenia na svahoch lesných pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu a zníženie odtoku zrážkových vôd.

„V rámci technickej časti projektu to bude predstavovať rôzne terénne úpravy, hĺbenie nezapažených jám a zárezov, narušenie horniny zásekom, zásekové trhliny so zvislým porušením horniny, prekopanie, rozkopanie umelo vytvorených svahov a odstránenie pňov. Výsledkom bude obnovená schopnosť lesa prirodzene vstrebávať vodu, lepšia biodiverzita s funkčným ekosystémom, v ktorom sa darí stromom ale aj ostatným organizmom,“ dodal hovorca.

Opatrenia v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice zabránia odtoku vody z územia a podporia vsakovanie, čím sa zvýši zásoba podzemnej vody.

Komentáre