Košické nemocnice majú zmodernizované centrá cystickej fibrózy

KošiceSpravodajstvo

Cieľom bolo zabezpečiť vyššiu kvalitu starostlivosti o pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy sa zapojila do Programu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Vďaka tomu za vyše 200-tisíc eur zmodernizovala centrá cystickej fibrózy v Ivano-Frankivsku a v Košiciach, konkrétne v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) a Detskej fakultnej nemocnici (DFN). Cieľom bolo zabezpečiť vyššiu kvalitu starostlivosti o pacientov a ich rodinných príslušníkov. Predsedníčka Slovenskej Asociácie Cystickej Fibrózy Katarína Štěpánková pre Košice Online uviedla, že k tomu prispelo aj moderné medicínske a technické vybavenie:

„Pre detské centrum v Ivano-Frankivsku, pre detské centrum v DFN Košice, pre dospelé centrum v UNLP Košice sa nám podarilo všade zakúpiť prístroj na diagnostiku Macroduct alebo Anoduct na Ukrajine, nový spirometer do ambulancie, čiže pacienti nemusia chodiť po funkčných oddeleniach. Všade sú bodyanalyzéry, ktoré slúžia na detailný monitoring výživového stavu pacientov. Zakúpili sa simeoxy, teda moderné prístroje na každodennú respiračnú fyzioterapiu.“

Implementáciu projektu komplikovala pandémia aj vojna. Nemenej dôležitými boli aj podporné aktivity vrátane vydávania publikácií či preloženia aplikácie pre ukrajinských pacientov.

„Urobili sme tri konferencie, dve boli na Slovensku, jedna na Ukrajine. Urobili sme tri vzdelávacie workshopy. Urobil sa tréning, Ukrajinci prišli na Slovensko, ale aj my sme školili u nich. Medzitým sa uskutočnilo množstvo diskusií ohľadne liečby a postupné odovzdávanie know-how,“ doplnila Štěpánková.

Foto
Vďaka projektu sa zakúpili moderné prístroje  / TASR

V súčasnosti je k dispozícii moderná a účinná liečba, ktorá predlžuje život ľudí s cystickou fibrózou. Dôležité je však sledovanie ich zdravotného stavu. Zmodernizovanie centra ocenil aj riaditeľ DFN Andrej Koman:

„Každá modernizácia je prínosom, vždy pre pacienta, pre nemocnicu, lekárov, sestry, že môžu pracovať na vyššej úrovni, v nových priestoroch, s novou kvalitou. Čo je veľmi podstatné, že sa tu prejavila aktivita a odborná zdatnosť rodičovskej partnerskej organizácie, ktorá sa podieľa na príprave projektu, na jeho vedení, financovaní. Podarilo sa jej získať aj granty, to znamená ďalšie finančné prostriedky.“

Podľa Komana je potrebné zvyšovať aj úroveň poskytovania neformálnej starostlivosti pre pacientov a ich rodinných príslušníkov. Okrem iného ide aj o pomoc zorientovať sa v tejto diagnóze a spôsoboch liečby.

„Nie je to len formálne otvorenie izieb, darovanie prístrojov pre deti, ale aj vedenie celej komunity, a to je úloha, ktorú nemocnica nikdy nemôže v takejto miere splniť ako rodičovská partnerská organizácia, ktorá podporuje a neustále komunikuje s nemocnicou. Je to nevyhnutná symbióza na to, aby sa deti mali lepšie. Kvalita zdravotnej starostlivosti, ale aj celého komplexu, ktorý poskytujú rodičovské partnerské organizácie, majú svoj výstup v tom, že deti sa dožívajú dospelého veku, žijú plnohodnotný život, majú vlastné deti, dokážu športovať, napriek veľkému zdravotnému hendikepu fungovať a byť prospešní pre spoločnosť,“ dodal Koman.

Vzhľadom na to, že DFN týždenne eviduje približne 50 sprevádzajúcich osôb na lôžkovom oddelení, v súčasnosti pripravuje projekt podpory pobytov rodičov v nemocnici.

Komentáre