Košické univerzity v spolupráci so súkromnou firmou vytvorili prietokovú batériu

KošiceZaujímavosti

Je prvou svojho druhu na Slovensku.

Ústav chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Strojnícka fakulta Technickej univerzity (TUKE) a slovenská firma INO-HUB Energy spoločne vytvorili prietokovú batériu. Vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied UPJŠ Andrea Straková Fedorková priblížila, že sa podieľali na elektrochemickom testovaní:

„Našou úlohou bolo otestovať to, či batéria funguje, akú má kapacitu, vlastnosti, či udrží tlak, či elektrolyt je v poriadku a podobne. Úzko sme spolupracovali aj s Technickou univerzitou v Košiciach, pretože v prípade, že bol nejaký problém alebo únik elektrolytu, alebo netesnosť v článku, tak museli sme im oznámiť, kde sa to stalo, alebo oni sa prišli pozrieť do laboratória počas testovania. Následne podľa toho urobili ďalšie úpravy v ich Prototypovom centre a my sme mohli opäť otestovať novú verziu článku.“

Vďaka desaťmesačnému navrhovaniu, optimalizácii a testovaniu vznikla funkčná prietoková batéria, ktorá je prvou svojho druhu na Slovensku. Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE Ján Slota poukázal na prepojenie vedy a výskumu so súkromným sektorom, keďže do tohto projektu boli zapojení aj študenti. Zároveň plánujú zaviesť prietokové batérie do výučby a začať s priemyselnými doktorátmi.

„Už je pripravená ďalšia verzia, kde budeme ešte viac prepracovávať konštrukčné riešenia, aby podiel energie, ktorý z toho získame voči, povedzme, hmotnosti, bol ešte vyšší. Na výskumných, vývojových prácach sa pokračuje ďalej. Zapájame do toho aj ďalších ľudí a študentov na obidvoch univerzitách. Chceme získať ešte väčšiu efektivitu týchto batérií tak, aby keď výroba má nabehnúť v roku 2026, bola batéria v najlepšej možnej kondícii,“ povedal Slota.

Foto
Cieľom je vyrobiť batériu kontajnerového typu / TASR

Životnosť batérie dosahuje 20 rokov a väčšina jej komponentov sa môže recyklovať. Okrem iného zníži závislosť našej krajiny od dovozu z Ázie. Slovensko sa v tejto oblasti stalo jedným z konkurencieschopných štátov a súčasťou dodávateľského reťazca v Európe.

Rudolf Sihlovec z INO-HUB Energy pre Košice Online uviedol, že prietokové batérie by mohli v budúcnosti nahradiť lítiové stacionárne úložiská:

„Prietoková batéria je čo do rozmerov trochu väčšia, ale na druhej strane, LFP je veľmi nebezpečná, že zlým manažmentom môže začať horieť a dobre vieme, že ju nemožno uhasiť. Samosprávy, komunitné centrá, zdieľané batérie a podobne budú pre obyvateľstvo. Ďalší smer sú priemyselné fabriky na riadenie odchýlok. Tretie sú služby spojené pre účely prenosovej sústavy, to znamená, na stabilizáciu 50 Hz frekvencie sústavy.“

Cieľom je vyrobiť batériu kontajnerového typu na väčšie uskladňovanie pre obce či rezidentské lokality, ktorá bude môcť čerpať lacnejšiu energiu.

Komentáre