Košickí krajskí poslanci diskutovali o epidemiologickej situácii v Arcuse či havarijnom stave mostov

KošiceSpravodajstvo

Hovorili aj o nedostatkoch v zimnej údržbe ciest.

V priestoroch Magistrátu mesta Košice dnes zasadajú poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK). Všetkých 47 zúčastnených poslancov schválilo v jeho úvode nastavený program. Rokovanie otvorili bodom interpelácií, v rámci ktorého zazneli aj otázky v súvislosti s epidemiologickou situáciou a úmrtím seniorov v zriadení Arcus na Skladnej ulici v Košiciach, ale aj k havarijnému stavu niektorých mostov. O diagnostiku mosta cez rieku Ružín pred obcou Jaklovce požiadal aj poslanec Igor Petrík:

„Most je na vysoko frekventovanej ceste, je tam obmedzená premávka iba v jednom jazdnom pruhu už celý rok a my ideme ešte len tendrovať dodávateľa na diagnostiku mosta. Je to veľmi dlho, chýba mi tu lačnosť. Nie je to preto, že na Správe ciest KSK máme v tejto oblasti deficit personálnych kapacít. Prosím o informáciu časového harmonogramu realizácie tejto investície.“

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/kosickykraj

V rámci interpelácií sa niektorí poslanci obrátili na predsedu kraja Rastislava Trnku aj s otázkami zimnej údržby v KSK, keďže v uplynulých dňoch pri snehovej kalamite evidovali nedostatky.

„Aj u nás v našom katastri bola cesta tretej triedy medzi obcou Ploské a Ortáše od skorých ranných hodín až do večera do 19.30 hod. neprejazdná. Kedy bude Správou ciest KSK doplnený nákup potrebnej techniky? Aká je súčasná predstava KSK na zriadenie strediska údržby ciest pre severnú časť okresu Košice-okolie? Neuvažuje sa o tom, aby sme sa vrátili k používaniu snehoviek?“ pýtal sa poslanec František Petro.

Zároveň už bol schválený návrh na uznesenie, že zastupiteľstvo KSK berie na vedomie informatívnu správu o opatreniach v boji proti koronavírusu. 

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre