Košickí krajskí poslanci rozhodovali o návrhu na ukončenie nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach

KošiceSpravodajstvo

Objavili sa dohady, že by v objektoch malo dôjsť k zníženiu zamestnanosti.

Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) na dnešnom zastupiteľstve väčšinovo schválili návrh na ukončenie nájmu k časti nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach. Návrh podporilo 33 poslancov z 52 prítomných, 11 z nich bolo proti, 8 poslanci sa zdržali hlasovania. Kraj je vlastníkom budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia v niektorých mestských častiach, ako aj na uliciach Poštová, Mäsiarska, Tatranská, Srbská a Lackova.

„Cieľom KSK je do budúcna zachovať kvalitu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo všetkých uvedených zdravotníckych zariadeniach a zároveň získať zdroje financovania rekonštrukcie polikliník, keďže už z viacerých doručených ponúk, a to aj od súčasných nájomcov je evidentné, že priestor na získanie týchto zdrojov určite existuje,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto
Zasadnutie krajského zastupiteľstva / TASR

Trhové nájomné nebytových priestorov v zariadeniach bude určené transparentnou súťažou, čo potvrdil aj Trnka:

„Od roku 2009 existuje zákon, ktorý určuje alebo prikazuje vyšším územným celkom, aby takéto priestory súťažili vo verejno-obchodnej súťaži. To sa od roku 2009 neudialo a ani nikdy predtým. Zároveň nás na to upozornila aj Transparency International, ktorá nám odporučila, aby sme takúto súťaž urobili. Momentálni nájomcovia platia nájomné, ktoré by sme pokojne mohli nazvať podtrhové nájomné.“

Košická župa sa pre výber formou súťaže rozhodla aj z dôvodu, že ostatní záujemcovia o dané priestory hodnotia štýl, akým sa vyberalo predtým, za diskriminačný. Objavili sa tiež dohady, že by v daných objektoch malo dôjsť k zníženiu zamestnanosti. Trnka to vyvrátil:

„To vôbec nie je pravda, keďže na tých istých miestach budú lekárne aj naďalej, čiže zamestnanci lekární tam určite budú. Mrzí ma, že niektorí nájomcovia v týchto priestoroch šíria po poliklinikách informácie, že KSK chce vyhodiť alebo zvýšiť nájomné aj lekárom alebo ambulanciám, ktoré pôsobia v týchto poliklinikách. To tiež nie je pravda a toto sú asi také najväčšie zavádzania, ktoré by som rád dementoval.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

 

Komentáre