Košickí poslanci diskutovali aj o výstavbe parkovacieho domu na Berlínskej ulici

KošiceSpravodajstvo

Slovo dostal aj petičný výbor.

Poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach dnes po 10.00 hod. začali svoje 22. rokovanie. Po úvodných návrhoch o zrušení či presunutí zastupiteľstva od niektorých poslancov a ich neschválení, bol program otvorený prvým bodom, ktorý predložil primátor mesta Jaroslav Polaček, a to petíciou proti výstavbe parkovacieho domu na Berlínskej ulici, kde firma Odeko vykúpila pozemky. Slovo dostal aj petičný výbor.

„Prieskum potvrdil nezáujem občanov o výstavbu parkovacieho domu Berlínska, kde sa až 96 percent obyvateľov ulice Berlínska vyjadrilo proti jeho výstavbe. Firma ODEKO družstvo sledujúc naše aktivity a výsledky prieskumu následne upravila svoju štúdiu na menšiu verziu, ktorá bola polovičnou verziou tej prvej. Napriek zmenšeniu rozlohy a kapacity parkovacieho domu Berlínska, petičný výbor zotrváva na svojom stanovisku,“ uviedla predsedníčka petičného výboru Eva Zummerová.

Foto
Ilustračná fotografia / TV KOŠICE

Niektorí poslanci sa vyjadrili, že petíciu podpísali len tí obyvatelia, ktorí nechcú platiť za parkovanie. Podľa starostu Sídliska Ťahanovce Miloša Ihnáta však petícia mala význam. Poslankyňa Zuzana Slivenská predložila návrh uznesenia k tejto téme, ktorý poslanci napokon schválili:

„Dohodnúť sa na odkúpení pozemkov na Berlínskej ulici s ODEKO družstvo vo vzťahu, ku ktorým nebolo uplatnené predkupné právo mesta za nadobúdaciu cenu maximálne však vo výške 20 eur za meter štvorcový. Spracovávať zápisy z rokovaní medzi ODEKO družstvo a mestom Košice, ktoré budú na požiadanie zaslané poslancom mesta Košice. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny s možnosťou pripomienkovania obyvateľmi danej lokality.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre