Košickú hrajúcu fontánu dočasne vypustili. Čaká ju rekonštrukcia

KošiceSpravodajstvo

Hrajúcu fontánu na Hlavnej ulici v Košiciach dočasne vypustili, prevádzkyschopná by mala byť opäť v piatok 11. júna popoludní.

Foto
Hrajúcu fontánu na Hlavnej ulici v Košiciach budú rekonštruovať  / TASR

„Hrajúcu fontánu na košickej Hlavnej ulici sme dočasne vypustili, prevádzkyschopná by mala byť opäť v piatok (11.6.) popoludní. Dôvodom vypustenia bola obhliadka v súvislosti s jej plánovanou rekonštrukciou. Sezónu 2022 by chceli začať s obnovenou fontánou," informoval za Správu mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák.

Informácie získané pri obhliadke využijú pri príprave podkladov na verejné obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie technologického vybavenia fontány, ktorá slúži od roku 1997. Podľa Sasáka sa jej technické zariadenia dostávajú na hranu životnosti.

„Z dôvodu častých porúch a nákladnej údržby sme sa rozhodli urobiť prvý krok k jej obnove. Obnova sa bude týkať technologického vybavenia fontány, ktoré je už morálne aj technicky zastarané. Väčšina technických častí sa nachádza pod zemou v riadiacej miestnosti fontány, preto bude väčšia časť prác mimo zraku verejnosti,“ povedal.

V telese fontány bude podľa jeho slov najviditeľnejšia zmena osvetlenia a dýz. Počíta sa aj s výmenou čerpadiel, častí rozvodov, ventilov, elektroniky a riadenia fontány. Po vzore moderných fontán má ísť o diaľkovo a digitálne riadenú fontánu, ktorá bude pracovať väčšinu času automaticky a sama upozorní obsluhu aj na poruchy.

SMsZ je v súčasnosti pred fázou prípravy na verejné obstarávanie. „Po získaní potrebných podkladov od našich technikov pristúpime k príprave verejného obstarávania,“ doplnil Sasák.

Zdroj: TASR
 

Komentáre