Košický archív sa rozrástol o písomnosti Kráľovskej akadémie

KošiceZaujímavosti

UPJŠ plánuje zdigitalizovať historické dokumenty.

Do metropoly východu sa po 99 rokoch vrátili písomnosti Košickej kráľovskej akadémie. Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Pavol Sovák ocenil spoluprácu a ústretovosť Slovenského národného archívu (SNA) a košického štátneho archívu:

„Naším cieľom je zodpovedne sa hlásiť k odkazu Kráľovskej akadémie, nie na základe výmyslov alebo fabulácií, ale na základe toho, čo tu skutočne v minulosti bolo. My pomôžeme s digitalizáciou tohto bohatstva tak, aby sme možno v budúcnosti počas promočných obradov a iných akademických tradičných podujatí sa vedeli prezentovať ako univerzita, ktorá má 60 plus 300 rokov.“

Vzácne dokumenty boli doposiaľ boli uložené v SNA, čo potvrdil jeho riaditeľ Ivan Tichý:

„Je vidieť, že si Košice mimoriadne vážia archívne dokumenty a svoju históriu. Keď som videl záujem univerzity, ktorá ponúkla, že fond zdigitalizuje, že sa spolu s archívom oňho postará a že bude záujem zo strany študentov, tak sme dohodli s pánom riaditeľom spôsob a v súčasnosti už tie dokumenty sú približne dva – tri mesiace v košickom štátnom archíve.“

Foto
Scelený archívny fond obsahuje 64 škatúľ / TASR

Riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič uviedol, že scelený archívny fond obsahuje 64 škatúľ:

„Archívny fond Kráľovskej právnickej akadémie v Košiciach ponúka mnoho zaujímavých informácií nielen o dejinách školstva, ale aj o dejinách mesta. Samotný archívny fond, ktorý bude scelený, obsahuje zápisnice zo zasadnutia profesorského zboru, školské predpisy, personálne spisy profesorov, rôzne štatistické výkazy, výročné správy, zoznamy poslucháčov, dokumenty týkajúce sa štipendií, ukážky vysvedčení, agendu knižnice školy, spolkovú agendu.“

Prorektor UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady Martin Pekár poukázal na moderný interdisciplinárny výskum:

„Nie je to len o tom, že získavané cenné písomnosti budú uzavreté v archíve. Snažíme sa pracovať takým spôsobom, ktorý je moderný a atraktívny a predstavuje budúcnosť. Počítame s digitalizáciou týchto dokumentov, ale aj s budovaním digitálneho archívu. Ten by spojil a sprístupnil dokumenty, ktoré sa týkajú nielen Kráľovskej akadémie, ale aj Košickej univerzity a čiastočne aj UPJŠ.“

UPJŠ začala s výskumom vlastných dejín a s budovaním Historického digitálneho archívu, na ktorom sa podieľa aj vedúca tohto projektu Mária Fedorčáková:

„Projekt univerzitného digitálneho archívu by mal zahŕňať všetky dokumenty, ktoré sa viažu k dejinám univerzitného školstva v Košiciach od roku 1657 až po súčasnosť. Mal by mať niekoľko fáz. Tá prvá by bola zameraná na najstaršie, najvzácnejšie historické dokumenty, ale zároveň aj dokumenty, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. V tých ďalších fázach by boli postupne digitalizované aj dokumenty, ktoré sa nachádzajú v zahraničných archívoch.“

Komentáre