Košický korčuliarsky spolok, jeden z najstarších v Uhorsku

KošiceHistoricKE

Mesto Košice nedávno otvorilo mestské klzisko v Mestskom parku a Košičania sa môžu venovať zimným radovánkam v príjemnom prostredí i tento rok. Mestský park je aj tradičným miestom košického korčuľovania v histórii mesta. Na klzisku, ktoré tu bolo v minulosti zriadené spoločne s pavilónom, vyrastali aj prvé košické športové talenty. Tu začal svoju hviezdnu kariéru napríklad hokejista Ladislav Troják. V dnešnom článku si predstavíme jeden z najstarších košických športových spolkov – Košický korčuliarsky spolok, ktorého začiatky sa datujú k počiatkom 70. rokov 19. storočia.

Foto
Klzisko v Mestskom parku na fotografii z roku 1906  / HistoricKE

Základy športového života v Košiciach sa vytvorili v druhej polovici 19. storočia. Ich hlavnou základňou boli športové spolky s odborným a spoločenským zameraním. Športové spolky založené v druhej polovici 19. stor. nadväzovali na športové odbory, ktoré pestovala aristokracia a zemianstvo ako spoločenskú zábavu a hry, napríklad dostihový či poľovnícky spolok.

Prvý korčuliarsky spolok Kassai Korcsolyázó Egylet (Košický korčuliarsky spolok) sa zriadil v rokoch 1871 – 1872. Podporilo ho aj mesto, keď mu vyhradilo osobitný pozemok na starom Glacis (západná časť mesta, za niekdajšími hradbami, približne na dnešnej Moyzesovej ulici). Košice svojou korčuliarskou históriou patria vôbec k najstarším na Slovensku a tiež i v bývalom Uhorsku.

Stanovy spolku boli schválené vtedajším ministerstvom vnútra v Budapešti. Predsedom bol od roku 1876 Róbert Rélay, košický advokát, politik a mestský verejný činiteľ a členmi výboru boli Július Aczél, známy košický advokát a člen mestského zastupiteľstva, Fridrich Legányi, člen mestského zastupiteľstva a majiteľ kúpeľov a minerálneho prameňa Lajos forrás (Ľudvíkov prameň, dnes Anička), sudca Béla Bessenyey, ktorý sa neskôr stal predsedom tohto spolku, obchodník so športovými potrebami János Quirsfeld a Lajos Horváth. Lajos Horváth bol všestranný športovec, krasokorčuliar a diplomovaný majster šermu (v roku 1910 sa zúčastňoval na medzinárodnej súťaži vo Frankfurte nad Mohanom), profesor telesnej výchovy, autor učebníc a článkov s tematikou vyučovania telocviku.

Foto
Korčuliarsky a tenisový pavilón postavený v roku 1909  / HistoricKE

V roku 1888 sa mestské klzisko presunulo do Mestského parku (vtedy zvaného Széchényi liget) medzi železničnou stanicou a Mlynským náhonom. Park slúžil aj nadšencom iných športov. Pestovala sa tu jazda na koni, kúpanie, cyklistika a odohrali sa tu aj prvé futbalové zápasy na prelome storočí. Korčuliari využívali i prírodný ľad na riekach, rybníkoch a iných zaľadnených plochách.

Na prvú veľkú atrakciu pozval miestny spolok krasokorčuliarov z Viedne a Budapešti (1903), kde predviedli svoj program za sprievodu hudby a ohňostroja. Keďže korčuľovanie bolo v tom čase najobľúbenejšou športovo-rekreačnou záľubou Košičanov v zime, nadšenci korčúľ plánovali už dlhšie zriadenie moderného klziska s pavilónom, ktorý by slúžil hlavne športovcom. V roku 1909 boli tieto snahy úspešne dovŕšené, v parku bol postavený Korčuliarsky a tenisový pavilón v secesnom slohu podľa projektu budapeštianskeho architekta Gyulu Sándyho.

V zime sa zriadilo nové klzisko, ktoré sa nachádzalo severnejšie od toho starého, za Korčuliarskym pavilónom. V lete boli na tomto mieste tenisové kurty, takže využitie ihriska bolo celoročné. Spočiatku areál spravoval Košický korčuliarsky a tenisový spolok (Kassai Korcsolyázó és Teniszegylet), v roku 1911 prešla správa aj na Mestský okrašľovací spolok (Kassai Városszépitő Egyesület). Došlo totiž k ich zlúčeniu.

V roku 1911 sa tu konali prvé krasokorčuliarske preteky, ktoré organizoval KAC (Kassai Atletikai Club). Súťažilo sa v povinných cvikoch a vo voľnom korčuľovaní so zaradením oblúkov, kadetu a jednoduchých skokov a rýchlokorčuľovania. Pravidlá týchto súťaží určil Uhorský krajinský korčuliarsky zväz. Už v tom čase sa tu skákal Salchowov skok a Lutzov skok – samozrejme, ešte v jednoduchom prevedení. Medzi najväčších propagátorov krasokorčuľovania pred 2. svetovou vojnou patrili Viliam Gonda a Ladislav Starý, ktorí v roku 1933 založili Krasokorčuliarsky oddiel I. ČSR Košice. Prvým predsedom uvedeného oddielu sa stal už menovaný L. Starý. Tento oddiel vykonával pravidelnú činnosť. V roku 1934 sa v tomto meste usporiadala významná udalosť – Majstrovstvá Východného Slovenska.

Foto
Korčuliarsky a tenisový pavilón na ilustrovanej mape Košíc z roku 1938  / HistoricKE

 

Mgr. Peter Anna, Archív mesta Košice

Komentáre