Košický kraj a spoločnosť KOSIT budú z odpadu vyrábať vodík pre prímestské autobusy

KošiceSpravodajstvo

Skúšobná prevádzka výroby vodíka by sa mala spustiť po absolvovaní administratívnych procesov najneskôr v roku 2026.

Foto
Prevádzka ZEVO v Košiciach-Barci energeticky zhodnotí ročne až 120-tisíc ton nerecyklovateľného odpadu, ktorý premieňa na tepelnú a elektrickú energiu. Takto vyrobené teplo už pomáha vykurovať košické domácnosti, po novom bude ZEVO vyrábať z odpadu aj vodík. (Ilustračná fotografia) / FB Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje v spolupráci so spoločnosťou KOSIT výrobu vodíka z odpadu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. KOSIT prevádzkuje jedno z dvoch zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO), ktoré fungujú na Slovensku.

Prevádzka ZEVO v Košiciach-Barci energeticky zhodnotí ročne až 120-tisíc ton nerecyklovateľného odpadu, ktorý premieňa na tepelnú a elektrickú energiu. Takto vyrobené teplo už pomáha vykurovať košické domácnosti, po novom bude ZEVO vyrábať z odpadu aj vodík.

So spoločnosťou KOSIT podpísal kraj Memorandum o spolupráci pri výrobe vodíka z obnoviteľných zdrojov energie. „Vodík chceme vyrábať na báze vysokoteplotného elektrolyzéra, teda elektrolýzou vody. Vstupom pri takejto výrobe je elektrická energia, tepelná energia a voda, výstupom je vodík, ktorý sa uskladňuje v zásobníkoch a následne pod tlakom exportuje na čerpacie stanice. Na tento účel dobudujeme samostatnú prevádzku v areáli ZEVO v Košiciach-Barci. Projekt výroby vodíka musí prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a následne ďalšími povoľovacími procesmi. Skúšobná prevádzka výroby vodíka by sa mala spustiť po absolvovaní týchto administratívnych procesov najneskôr v roku 2026,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko.

Vodík vyrobený použitím technológie elektrolýzy chce župa prednostne využívať ako pohonnú látku, a to najmä v prímestskej autobusovej doprave. Takýto spôsob výroby vodíka nie je v Európe raritou, obdobný projekt už dva roky funguje v nemeckom meste Wuppertal.

V rovnakom zariadení ZEVO tam vyrábajú vodík na pohon mestských bezemisných autobusov, ktoré prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia. Memorandum o spolupráci Košického samosprávneho kraja so spoločnosťou KOSIT počíta aj s výstavbou fotovoltaického zdroja na výrobu zelenej elektriny. Tá by mala následne slúžiť na výrobu vodíka.

Projekt ráta s financiami z Fondu na spravodlivú transformáciu, z Plánu obnovy a odolnosti, prípadne iných podporných programov na financovanie projektov z Európskej únie. Ak zámer odsúhlasí krajské zastupiteľstvo, do troch mesiacov od podpisu memoranda založí kraj so spoločnosťou spoločný podnik, ktorý bude koordinovať projekt. Každý z obchodných partnerov bude mať v podniku 50-percentný podiel.

Foto
So spoločnosťou KOSIT podpísal kraj vo štvrtok (5.5.) Memorandum o spolupráci pri výrobe vodíka z obnoviteľných zdrojov energie / FB Košický samosprávny kraj

„Košický samosprávny kraj bol prvou samosprávou na Slovensku s vlastnou vodíkovou stratégiou. Nezastali sme však len pri víziách, ale púšťame sa do konkrétnych projektov. Ak ich chceme robiť efektívne, potrebujeme vodík v našom kraji aj vyrábať. Preto sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so spoločnosťou KOSIT, s ktorou chceme tento zelený zdroj energie vyrábať jednak z tepla, ktoré vzniká zhodnocovaním nerecyklovateľného odpadu, aj z fotovoltaických zdrojov. Za ideálnych podmienok dokážeme v rámci tohto projektu vyrobiť také množstvo vodíka, ktoré by postačovalo na pokrytie ročnej prevádzky približne 50 autobusov v prímestskej doprave,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župa v rozpočte na rok 2022 vyčlenila 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov, rozvoj vodíkových technológií a budovanie vodíkovej infraštruktúry.

Zdroj: SITA

Komentáre