Košický kraj má tri nové centrá pre ženy, ktoré zažívajú násilie

VýchodSpravodajstvo

Pribudli v Rožňave, Gelnici a Trebišove.

Počet prípadov násilia na ženách v partnerských vzťahoch rastie. Tejto problematike sa venovala aj Lýdia Bdžoch Koňaková z miestneho občianskeho združenia (OZ) Hana na regionálnej konferencii v Spišskej Novej Vsi. Za jej organizáciou je OZ Fenestra z Košíc a Pomoc rodine z Michaloviec. Cieľom je, aby inštitúcie či mimovládne organizácie mali prístup k informáciám, špecializovanému vzdelávaniu a spolupracovali.

V rámci projektu Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich! vznikli v Košickom kraji ďalšie tri poradenské centrá.

„Podľa najnovšieho výskumu rodovo podmieneného násilia na ženách psychické násilie v partnerskom vzťahu zažilo počas svojho dospelého života 48,2 percenta žien v partnerskom vzťahu. Najčastejšie šlo o znevažovanie a ponižovanie. Fyzickému násiliu alebo vyhrážaniu čelilo 28 percent žien. Prenasledovaniu bolo počas svojho dospelého života vystavených 32,1 percenta spomedzi všetkých respondentiek,“ uviedla Bdžoch Koňaková.

Foto
Ilustračná fotografia / Unsplash

Dodala tiež, že ženy prenasledujú najmä osoby, ktoré ich poznajú. Tretina žien si preto z dôvodu prenasledovania zmenila telefónne číslo, emailovú adresu či odišla zo sociálnej siete.

Konferencia bola zameraná na predstavenie výsledkov projektu a diskutovalo sa tiež o skúsenostiach v oblasti ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch v Košickom kraji. V rámci projektu tak boli vytvorené pobočky poradenských a intervenčných centier v troch ďalších okresných mestách, a to v Rožňave, Gelnici a Trebišove.

„V súčasnosti môžeme povedať, že Košický kraj má ako jediný na Slovensku v každom okresnom meste poradenské a intervenčné centrum, ktoré sa špecificky venuje pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch, ako aj pomoci iným osobám ohrozeným domácim násilím,“ dodala Bdžoch.

Projekt bol financovanýz Nórskych grantov a štátneho rozpočtu. Jeho súčasťou boli aj workshopy pre odbornú verejnosť či regionálna kampaň zameraná na ženy zažívajúce násilie.

 

Zdroj: TASR

Komentáre