Košický kraj ukončí verejné obstarávanie na dopravcov a uzatvorí zmluvy s úspešnými uchádzačmi

KošiceSpravodajstvo

Kritický scenár podobný tomu z bratislavskej župy by nemal nastať.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol, že Košický samosprávny kraj (KSK) môže ukončiť vyhodnocovanie verejného obstarávania na dopravcov, ktorí budú najmenej najbližších sedem rokov zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu. ÚVO zastavil konanie o preskúmanie úkonov na základe námietok, ktoré podala spoločnosť Z-Group bus, a.s. z Českej republiky, pričom namietala podmienky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

„Teší nás, že ÚVO zastavil toto konanie o námietkach. Aktuálne už nič nebráni tomu, aby sme mohli  vyhodnotiť cenové ponuky, ktoré uchádzači predložili vo verejnom obstarávaní a ukončiť súťaž na dopravcov. Budeme tak zrejme prvým krajom na Slovensku, ktorý zvládol zrealizovať toto mimoriadne náročné verejné obstarávanie bez väčších problémov, aké nastali v iných krajoch. Pri príprave súťaže bolo pre nás prioritou, aby bol na prvom mieste občan a aby tieto služby boli naďalej poskytované v prospech obyvateľov nášho kraja. Chceli sme sa vyhnúť krízovému scenáru, ako musel riešiť Bratislavský kraj. Termín účinnosti nových zmlúv ohrozený nie je, verejné obstarávanie bude ukončené v priebehu najbližších dní. O tom, akí uchádzači uspeli vo verejnom obstarávaní a akí dopravcovia budú od 1. apríla zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Košickom kraji, bude Úrad KSK informovať po definitívnom ukončení verejného obstarávania,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Košická župa v novembri minulého roka v Úradnom vestníku Európskej únie vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený na 3. januára 2022. Následne ich KSK začal vyhodnocovať. O deň neskôr podala námietku spoločnosť, ktorá nepredložila cenovú ponuku a nezapojila sa ani do trhových konzultácií.

„KSK v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložil podklady k verejnej súťaži vrátane vyjadrenia k námietke ÚVO, ktorý začal konanie o námietkach. Úradu KSK bolo rozhodnutie ÚVO doručené 18. januára, konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok bolo zastavené. Na základe tohto rozhodnutia môže KSK ukončiť verejné obstarávanie a uzatvoriť zmluvy s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky verejného obstarávania,“ vysvetlila hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Zmluvy s dopravcami budú uzatvorené na sedem rokov s možnosťou opcie na ďalšie tri roky. Z verejného obstarávania vzídu dvaja úspešní uchádzači, jeden pre oblasť Košice Západ (Spiš, Gemer a Košice) a druhý pre lokalitu Košice Východ (Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie).

Komentáre