Košický kraj zavádza protikorupčné opatrenia

KošiceSpravodajstvo

Hĺbkový audit odhalil viaceré nedostatky.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) v uplynulých mesiacoch realizovala na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) protikorupčný audit. Po jeho analýze plánuje košická župa napríklad investovať verejné financie účelne a transparentne. „Po nástupe do funkcie bolo viac ako zjavné, že mnohé procesy, či už v rámci Úradu KSK, alebo podriadených organizácií nefungujú tak, ako by mali. Košický kraj v rebríčku transparentnosti miest a žúp za rok 2017 skončil, bohužiaľ, na poslednom mieste,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Audit poukázal na viaceré nedostatky. TIS preto odporučila KSK zaviesť opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť jednotlivé procesy.

„Audit trval vyše pol roka, pozostával z dvoch etáp – analýzy daných oblastí a návrhu odporúčaní pre každú z nich. Výsledkom je takmer dvestostranový dokument odporúčaní a opatrení pre zlepšenie samosprávy. Očakávame, že KSK celý audit zverejní a na základe prioritizácie začne tieto odporúčania postupne implementovať. Podľa našich informácií z úradu sa na tom pracuje,“ uviedla pre Košice Online Eva Bilená z TIS.

Foto
Predstavenie výsledkov auditu / KSK

V rámci auditu sa predovšetkým hodnotilo obdobie rokov 2013 až 2017. TIS analyzovala pätnásť vybraných oblastí, ktorým udelila známku od A po E. Síce výsledná známka košickej župy je C, v dvoch oblastiach, ktoré súviseli s etickou infraštruktúrou a predchádzaním konfliktu záujmov, dostala D. TIS zároveň odhalila neefektívnosť a porušenie legislatívy pri zmluvách s dopravcami, ktorí poskytujú autobusovú prepravu. Znaky politického klientelizmu sa objavili pri zmluvách s poskytovateľom sociálnych služieb a dodávateľom tepla pre školy.

Foto
Výsledky hodnotenia jednotlivých oblastí / KSK

TIS vypracovala takzvané Pätoro pre KSK, ktoré napríklad odporúča zvýšiť štandardy zverejňovania a otvorenosť voči verejnej kontrole, zabezpečiť väčšie zapojenie verejnosti do rozhodovania či prijať etické kódexy volených predstaviteľov KSK, zamestnancov úradu kraja a jeho organizácií. Košická župa chce zmeniť rokovania komisií Zastupiteľstva KSK na verejné či zverejňovať čerpanie rozpočtu. Na krajských zastupiteľstvách budú môcť vystúpiť aj občania, a to bez toho, aby to vopred schválili poslanci.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre