Košický samosprávny kraj zverejnil výzvy na projekty za 600-tisíc eur. Dotácie bude prideľovať podľa nových pravidiel

KošiceSpravodajstvo

Podpora je určená pre projekty ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja, športu a vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, podpory vedy a výskumu, pomoci osobám v ohrození života a obnovy bytov a domov.

Foto
Minulý rok kraj prostredníctvom dotácií podporil projekty za 171-tisíc eur, tento rok by to malo byť až 600-tisíc eur / FB KSK

"Už pri dotačnom programe Terra Incognita sa nám osvedčilo, že, ak uchádzači súťažia o to, kto získa finančné prostriedky, predložené projekty sú veľmi kvalitné. Preto sme sa rozhodli takéto súťažné prostredie vytvoriť aj pri dotáciách, ktoré po novom prideľuje predseda a dotačná komisia," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

„Minulý rok kraj prostredníctvom dotácií podporil projekty za 171 000 eur. Nové pravidlá považujeme za transparentnejšie. Systém prideľovania dotácií chceme otvoriť aj verejnosti. V najbližších mesiacoch bude vyhlásená participatívna časť v rámci individuálnych dotácií, v ktorej budú môcť obyvatelia nášho kraja hlasovať za to, aké projekty si zaslúžia podporu," dodal Trnka.

Košický samosprávny kraj (KSK) v utorok (7.4.) vyhlásil výzvy na dotácie na projekty pre rok 2021, ktoré bude prvýkrát prideľovať podľa nových pravidiel. Oblasťami podpory sú ochrana životného prostredia, regionálny rozvoj, šport a vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo, kultúra, podpora vedy a výskumu, pomoc osobám v ohrození života, či obnova bytov a domov.

Na dotácie je v tomto roku vyčlenených celkovo 600 000 eur. Peniaze sú prerozdeľované na základe výziev, pričom dotáciu získajú najlepšie projekty. Nové pravidlá schválilo Zastupiteľstvo KSK vlani v decembri.

 

Foto
Finančná podpora projektov sa pohybuje od 500 do 10 000 eur. (Ilustračná fotografia) / FB KSK

Právnické a fyzické osoby podnikatelia sa môžu od 1. apríla uchádzať o financie z dvoch výziev, a to z dotačnej schémy a z individuálnych dotácií predsedu. Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur. Maximálna výška príspevku v prípade dotačnej schémy sa riadi alokáciami peňazí pre konkrétny okres, a to v závislosti od počtu obyvateľov. V prípade individuálnych dotácií sa finančná podpora pohybuje od 500 do 10 000 eur.

Okrem alokovaných prostriedkov je medzi týmito výzvami rozdiel v ich hodnotení. Projekty záujemcov v dotačnej schéme budú hodnotiť odborníci, ako aj krajskí poslanci. Záverečnou fázou bude schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie dotačnou komisiou. Tá sa bude skladať z 11 poslancov KSK, dvoch zamestnancov Úradu KSK a tajomníka komisie. Pri individuálnych dotáciách bude po kontrole a odbornom hodnotení nasledovať schvaľovanie žiadostí predsedom KSK.

Dotované zámery môžu byť realizované iba v rámci územia Košického kraja, a to do 31. októbra 2021. Informácie a podklady k výzvam sú zverejnené na webovej stránke KSK v sekcii Transparentný kraj.

„Som rád, že poslanci Košického samosprávneho kraja sú po novom viac zapojení do rozhodovania o poskytovaní dotácií, ako doposiaľ. Podporovať budeme najmä regionálne alebo nadregionálne projekty, teda také, ktorých dosah nebude iba lokálny," povedal predseda dotačnej komisie a poslanec KSK Rastislav Javorský. Uzávierka žiadostí pre individuálne dotácie a dotačnú schému je do 7. mája. V prípade, ak nebudú vyčerpané všetky prostriedky, kraj vyhlási aj ďalšie kolá výziev.

Zdroj: TASR

Komentáre