Krajská prokuratúra sa zaoberá sťažnosťou Bašternáka

SlovenskoSpravodajstvo

Okresný úrad Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok podnikateľa.

Krajská prokuratúra v Bratislave (KP) sa zaoberá sťažnosťou právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka voči najnovšiemu obvineniu z neodvedenia dane a poistného, čo potvrdil aj prokurátor a hovorca KP v Bratislave Oliver Janíček: „Dňa 13. júna bol predložený dozorujúcemu prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Bratislave spisový materiál spolu so sťažnosťou, o ktorej prokurátor rozhodne po naštudovaní spisu.“

Foto
Ladislav Bašternák a Peter Filip / TASR

„Po písomnom obdržaní odôvodnenia sťažnosti ju vyšetrovateľ finančnej polície predložil príslušnej prokuratúre, ktorá o nej musí rozhodnúť,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Polícia 11. apríla obvinila Bašternáka v inej kauze neodvedenia dane a poistného, za akú bol v marci právoplatne odsúdený. Jeho právny zástupca Peter Filip na začiatku mája podal voči obvineniu sťažnosť na príslušný útvar Národnej kriminálnej agentúry.

Okresný súd Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok podnikateľa. „Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,“ píše sa v rozhodnutí zverejnenom v Obchodnom vestníku. Konkurzná správkyňa Lenka Ivanová začala zisťovať, aký má podnikateľ majetok. Zároveň môže žiadať, aby sa skoršie prevody nehnuteľností a firiem vrátili späť do majetkovej podstaty.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre