Kresťania slávia sviatok Petra a Pavla

SlovenskoSpravodajstvo

Pred viac ako dvetisíc rokmi ohlasovali evanjelium na celom svete.

Veriaci kresťanských cirkví na Slovensku, ale aj vo svete dnes slávia sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov, sv. Petra a Pavla. Tí pred viac ako dvetisíc rokmi ohlasovali evanjelium na celom svete. Katolíci v dnešný deň slávia bohoslužby, ktoré sú venované ich pamiatke a vyjadrujú vďaku za ich pôsobenie, pričom v rímskokatolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok. Apoštolov si pripomínajú aj evanjelici a veriaci iných kresťanských cirkví.

Svätý Peter, ktorý mal pôvodné meno Šimon, sa narodil v Palestíne, v mestečku Betsaida pri Genezaretskom jazere. V dospelosti býval v meste Kafarnaum. Bol bratom apoštola Ondreja. Ježiš si ho vybral za apoštola, zmenil mu meno na Peter, teda Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Prvý pápež hlásal evanjelium v Palestíne, v Antiochii, v Korinte a v Ríme.

Foto
Pápež František / TASR

Svätý Pavol, pôvodným menom Šavol, sa narodil v Tarze, ktoré bolo považované za kultúrne a obchodné centrum v Malej Ázii. Študoval v Jeruzaleme a stal sa veľkým prenasledovateľom kresťanov. O pár rokov sa mu na ceste do Damasku zjavil Ježiš Kristus a Pavol sa stal kresťanom a misionárom, pričom pôsobil na Cypre, v Malej Ázii, Macedónii, Grécku a Ríme.

Títo apoštoli zomreli v ten istý deň mučeníckou smrťou v Ríme. Peter bol ukrižovaný dolu hlavou na Vatikánskom vŕšku. Je pochovaný v bazilike, ktorú na mieste jeho umučenia dal postaviť cisár Konštantín. Pavol bol ako rímsky občan sťatý pri Ostijskej bráne a je pochovaný v Bazilike sv. Pavla v Ríme.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre