Kto od koho prebral Halloween?

KošiceSpravodajstvo

Podoby uctievania v histórii by nás dnes možno prekvapili.

Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky, Pamiatka zosnulých... Pomerne veľa sviatkov na to, že ide iba o predlžený víkend. Staršia generácia sa na Halloween pozerá cez prsty a tvrdí, že ide o kopírovanie západnej kultúry. Spôsob pamiatky zosnulých sa ale v našej histórii niekoľkokrát menil.

„Pamiatka zosnulých sa u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne,“ uvádza kulturológ Lukáš Šutor, ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a dodáva, že prvýkrát to bolo štyridsať dní od pohrebu, druhýkrát na výročie smrti. „Spoločne sa pripomínala pamiatka všetkých zosnulých ešte na jar a v zime.“

Podoby uctievania by nás dnes možno prekvapili. „Podľa všetkého prebiehali podobne ako pohrebné rituály – na hroboch sa hodovalo, pilo a tancovalo s maskami, pričom sa inscenovala symbolická bitka so zlými duchmi,“ približuje Lukáš Šutor.

Starostlivosť o predkov bola v tradícii všetkých Indoeurópanov zakorenená tak hlboko, že sa s ňou muselo počítať aj v ďalších kultúrnych dejinných fázach. „Z jej tradície vznikol pod vplyvom kresťanstva v 10. storočí jediný sviatok, dnes známy ako Dušičky, ktorý bol – už ako kresťanský – presunutý na jeseň (2. novembra). Z ľudovej kultúry sa z predkresťanského obdobia zachovala predstava, že sa v tento čas prekrýva svet živých a mŕtvych a zosnulí sú k nám bližšie.“

Foto

Na Slovensku Dušičky úzko súvisia so Sviatkom všetkých svätých. „Spája ich privátny priebeh rodinných obradov, historicky však už ide o kresťanský sviatok. Vznikol v 4. storočí vo východnej kresťanskej cirkvi, bol zasvätený svätcom bez vlastného miesta v cirkevnom kalendári. Na 1. november ho definitívne preložil pápež Gregor IV.,“ vysvetľuje L. Šutor.

Najmladším sviatkom v našich končinách je, pre mnohých kontroverzný, Halloween. „Aj keď sú jeho korene späté s keltským predkresťanským prostredím, kde si prešiel podobnou kultúrnou premenou ako mnohé iné pohanské zvyky, k nám sa už dostáva pomerne neskoro cez mediálne prostredie, predovšetkým ako súčasť populárnej americkej kultúry zbavenej týchto západoeurópskych duchovných koreňov,“ upozorňuje kulturológ s tým, že dnes tento sviatok vnímame viac ako súčasť materiálno-karnevalovej kultúry Západu.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre