Ku vzniku pomenovania Furča

KošiceHistoricKE

Sídlisko Dargovských hrdinov získalo svoje oficiálne pomenovanie po priesmyku v Slanských vrchoch, kde na konci druhej svetovej vojny v januári 1945 prebiehali ťažké boje medzi nemeckým Wehrmachtom a Červenou armádou. Existuje však ešte jeden zaužívaný názov, ktorý Košičania veľmi dobre poznajú – Furča. O pôvode jeho vzniku existujú dve teórie, na ktoré sa bližšie pozrieme v dnešnom článku.

Väčšina Košičanov si slovo Furča spája s maďarským slovom furcsa, ktoré v preklade znamená zvláštny či divný. Aj v popularizačnej literatúre, v ktorej sa spomína vznik názvu Furča, autori preferujú tento pôvod. Košickí historici, ktorí sa roky venovali aj etymologickému pôvodu miestnym či chotárnym názvom, sa prikláňajú k názoru, že slovo je z latinského základu furca, furcilla (v preklade vidlica). Názov Förtsche, Föltsche, Fourche bol rozšírený na germánsko-románskom Porýní, na území Uhorska ide o ojedinelý výskyt. Do stredovekých Košíc prišlo veľa hostí práve z Nemeckého Porýnia a Štrasburgu, a tak výskyt takéhoto pomenovania súvisí práve s ich prítomnosťou v meste. Obchodné styky Košíc s Porýním pretrvávali dlho.

Foto
Zmienka o viniciach Furcsa v súpise majetku z roku 1698 / Hungaricana

V stredoveku bolo pestovanie viniča jedným z hlavných zdrojov príjmov mesta a košickí mešťania prenikali s vinicami a klčovaním hlavne do furčianskeho lesa a na svahy opátskeho lesa. Na viacerých starých košických rytinách vidno na východ od mesta na kopci les a pod ním vinicu a role. Tieto rytiny tiež dokladujú, že kultiváciou sa nepreniklo do lesa rovnako, ale podľa terénu. Museli sa rešpektovať rokliny (debry). Debry odvádzali prívaly vôd a ich porast zabraňoval odnosu pôdy. To vedeli a rešpektovali starousadlíci, ako aj kolonisti. Preto už od stredoveku má tento les z pohľadu z Košíc vidlicovité zakončenie. Akoby sa súvislý les hore opieral na svahu o svoje výbežky.

U Košičanov sa viac ujala menej pravdepodobná verzia vzniku miestneho názvu z maďarského slova furcsa aj vzhľadom na to, že väčšina starých Košičanov rozprávala maďarsky a slovo poznala. Tiež tomu napomohli aj niektoré legendy, ktoré sa tradovali a rozprávali o zvláštnych či čudesných príhodách, ktoré sa diali v tomto lese v blízkosti Košíc.

Legenda o furčianskom lese

V dávnej minulosti, keď ešte kopec pokrýval hustý les, sa tu veru stávali prekvapujúce a zaujímavé veci. Z východu a zo severu sa približujúci obchodníci už vopred obávali tejto cesty lesom – a nie ani bezdôvodne,  veď veru vo viacerých prípadoch sa do mesta podarilo prepraviť len menšiu časť tovaru, a to z toho jednoduchého dôvodu, že zvyšok im bol ukradnutý.

Samozrejme, mesto trápil tento problém, a tak sa mestskí páni rozhodli, že na stálo treba v tom spraviť poriadok. Podľa povesti sa to aj podarilo, a to tým spôsobom, že do sudov s vínom, ktoré prevážali na vozoch cez furčiansky les, nasypali uspávacie látky. Živáni sa po úspešnom prepade nič netušiaci rozhodli osláviť tento lump v hlbokom lese podľa zvyku popíjaním kvalitného košického vína. No to už číhali pripravení vojaci, pre ktorých bolo následne ľahké omámených zlodejov odzbrojiť a zavrieť do žalára.

Foto
Na mape I. vojenského mapovania Uhorska zo 70. rokov 18. storočia je zaznamenaná Furčianska studňa – Furcsa kút / HistoricKE

 

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre