Kultúrne strediská v Košickom kraji vlani navštívilo o 82 percent menej ľudí ako v roku 2019

VýchodKoronavírus

Takmer 44-tisíc záujemcov využilo možnosť virtuálnej návštevy či prehliadky múzeí a galérií.

Pandémia koronavírusu okrem iného ovplyvnila aj návštevnosť knižníc, osvetových stredísk, kultúrnych centier, hvezdárne, múzeí, galérií či divadiel, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Takmer 178-tisíc ľudí vlani navštívilo 23 župných kultúrnych zariadení. V roku 2019 to bolo viac ako 996-tisíc návštevníkov, čo predstavuje pokles o 82 percent.

Z dôvodu viacerých opatrení sa kultúrne podujatia presunuli do online priestoru. Takmer 44-tisíc záujemcov využilo možnosť virtuálnej návštevy či prehliadky múzeí a galérií.

„Pandémia spôsobila existenčné problémy v rôznych oblastiach, kultúra je však jednou z tých, ktorá utrpela najviac. Aj my sme museli zrušiť alebo presunúť väčšinu z pripravovaných podujatí či aktivít do online priestoru. Som však rád, že naši obyvatelia aj napriek koronakríze nezanevreli na kultúru v našom kraji úplne a snažili sa ju podporiť. Napríklad, lístok na online predstavenia Spišského divadla si vlani kúpilo takmer 2400 divákov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že spracovanie hier využívali školy ako učebnú pomôcku počas dištančného vzdelávania.

Foto
Zamestnanci knižníc využili obdobie pandémie napríklad na revízie knižničných fondov / TASR

Bábkové divadlo Košice pripravilo online aktivity a predstavenia pre najmenších. Krajské knižnice denne vypožičali približne 2000 kníh. Ich návštevnosť však klesla zo 400-tisíc ľudí na 42-tisíc osôb. Knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravila literárny e-magazín Knihy na dosah.

Ako povedala hovorkyňa KSK Anna Terezková, zamestnanci kultúrnych zariadení využili obdobie pandémie napríklad na revízie knižničných fondov, digitalizácie zbierok, nácvik predstavení či spracovanie databáz:

Zároveň došlo k zlúčeniu šiestich organizácií do troch väčších. Zlúčením Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Kultúrneho centra Abova vzniklo Centrum kultúry Košického kraja. Zemplínske osvetové stredisko sa spojilo s hvezdárňou, po novom funguje Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň ako jeho vysunuté pracovisko. A spojilo sa aj Spišské osvetové stredisko s krajskou knižnicou. Od nového roka sú jednou organizáciou – Spišským kultúrnym centrom a knižnicou.“

Komentáre