KVP chce nedostatok parkovacích miest vyriešiť obmedzením parkovania dodávok

KošiceSpravodajstvo

Samospráva má v pláne zriadiť záchytné parkovisko pre dodávky.

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP chce obmedziť státie nákladných vozidiel na sídlisku v čase od 16.00 do 7.00 hod, ktoré zaberajú parkovacie miesta. Zámer, ktorého projektová dokumentácia bola v mestskej časti pripravená už v roku 2016, naberá v súčasnosti reálne kontúry. „Takýmto spôsobom uvoľníme približne 130 parkovacích miest priamo pred blokmi. Zároveň tým vo viacerých lokalitách sprístupnime prejazd záchranným zložkám, ktorý bol tými vozidlami obmedzený. Samozrejme, myslíme aj na majiteľov dodávok a snažíme sa nájsť riešenie vyhovujúce pre obe strany. Musím však zdôrazniť, že dodávky a kamióny v obytných zónach nemajú naozaj čo hľadať,“ uviedol starosta Ladislav Lörinc.

Samospráva má v pláne zriadiť záchytné parkovisko pre dodávky na existujúcom parkovisku pod kostolom. Situáciu by mali monitorovať bezpečnostné kamery, MČ totiž na základe výzvy požiadala ministerstvo vnútra o dotáciu na ich financovanie. „Radi by sme namaľovali čiary a vyznačili bezpečné priechody pre chodcov po parkovisku a ku kostolu. Osadenie kamier je pridanou hodnotou, ktorá by mala byť zároveň motiváciou pre majiteľov dodávok v dodržiavaní pravidiel parkovania. Verím, že v žiadosti o nenávratný finančný príspevok budeme úspešní.“

Foto
Zámer, ktorého projektová dokumentácia bola v mestskej časti pripravená už v roku 2016, naberá v súčasnosti reálne kontúry / TV KOŠICE

Projekt vytlačenia dodávok spred obytných zón je aktuálne schválený Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ a mestom Košice, ktoré MČ požiadala o to, aby financovalo osadenie značiek a zriadenie parkovacej zóny. V prípade, že mesto odmietne spolufinancovať túto aktivitu, vyčlenia sa peniaze z vlastných zdrojov.

„S osadzovaním značiek by sme chceli začať počas letných mesiacov, keďže je dovolenkové obdobie a motoristov bude na cestách menej. Projekt by mal na začiatku fungovať v prechodnom období. To znamená, že vodičov chceme v spolupráci s mestskou políciou na zmeny najprv pripraviť, nie je cieľom ich za porušenie hneď pokutovať. Projekt by sme chceli naplno spustiť na jeseň tohto roka, kedy by už nezodpovední vodiči niesli za porušenie aj dôsledky,“ spresnil Lörinc.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre