KVP opravuje havarijné úseky ciest

KošiceSpravodajstvo

Samospráva zmenila prístup k realizácii stavebných prác.

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP tento týždeň začala s prvou etapou súvislých opráv ciest. Práce sa realizujú na uliciach Jasuschova, Čordákova, Húskova a Starozagorská. Ako pre Košice Online uviedol prednosta Miestneho úradu Košice - Sídlisko KVP Miroslav Michalus, viaceré úseky komunikácií sú v havarijnom stave: „V rámci našich finančných možností sme vyčlenili čo najväčšie množstvo peňazí. Na prvú etapu to bolo 30-tisíc eur a v tejto etape sme vytipovali na základe obhliadky skutkového stavu všetkých ciest pochôdzkovou činnosťou s prispením aj podnetov občanov tie lokality, ktoré boli po prvé v najhoršom stave a po druhé boli najviac využívané automobilmi alebo inou dopravou.“

Na KVP sú dva druhy ciest. O tie prvej triedy sa stará mesto Košice. Vnútroblokové cesty druhej a tretej triedy sú v správe mestskej časti. „Prvá etapa začala v pondelok. Samozrejme, predbiehalo tomu výberové konanie, vytipovanie cenových ponúk. Včera boli ukončené hlavné trasy a v priebehu tohto týždňa dôjde už iba k finišovaniu drobných úprav malou technikou ohľadom kanalizácie. Do konca týždňa by mala byť prvá etapa kompletne hotová,“ skonštatoval Michalus.

Foto
Sídlisko KVP / TASR

V opravách sa bude pokračovať iba v tom prípade, ak mestskí poslanci schvália finančné prostriedky na tento účel alebo dôjde k úprave rozpočtu mestskej časti, čo potvrdil aj Michalus: „Keďže sme zatiaľ vyčerpali všetky finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu na tento rok, sú len dve možnosti. Buď mestské zastupiteľstvo schváli finančné prostriedky a bude sa pokračovať v ďalších lokalitách, ktoré už sú vybraté, vytipované a nacenené, alebo bude musieť dôjsť k úprave rozpočtu mestskej časti v našom zastupiteľstve.“

KVP zmenilo prístup k opravám komunikácií. „Rozhodli sme sa nelátať jednotlivé diery a výtlky, pretože išlo o naozaj neefektívne riešenie tejto záležitosti z dôvodu, že je to drahšie, pracnejšie a tieto výtlky nevydržia viac ako jednu, maximálne dve sezóny. Pristúpili sme k opravám ucelených častí. Nie sú to, samozrejme, celé ulice, lebo toľko peňazí tu nebolo, ale sú to ucelené, niekedy 20, 30 až 50-metrové úseky ciest, ktoré snáď vydržia dlhšie,“ uzavrel Michalus.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre